Gastlessen en theater

Gastlessen over een thema met een ervaringsdeskundige of inbreng van peer voorlichters kan een extra dimensie geven aan seksuele vorming. Een gastles of een theaterproductie kan ook een opstap zijn voor een meer duurzame aanpak van seksuele vorming op school.

Our life in color

Theatermakers Mees en Anoek kwamen erachter dat zij, en iedereen die zij kennen, nooit een seksuele voorlichting hebben gehad die hen goed heeft voorbereid op de praktijk. Zo ontstond het idee voor deze voorstelling over seksuele diversiteit. Recent onderzoek toonde bovendien aan dat jongeren ontevreden zijn over de seksuele voorlichting die ze op school krijgen. Ze missen informatie over seksualiteit buiten de ‘hetero-norm', gender diversiteit en over hoe je met elkaar omgaat in een relatie of tijdens seks. Aan de hand van persoonlijke verhalen nemen Mees en Anoek je mee in hun zoektocht naar seksuele diversiteit. Een positieve, eerlijke en intieme voorstelling die via verschillende invalshoeken licht schijnt op seksualiteit, wat zowel een informatief als verrijkend effect heeft. Our life in color is voor iedereen die nog geen complete seksuele voorlichting heeft gehad. Kijk hier voor meer informatie.

Homonologen 

Homonologen laat zien dat liefde niet zo voorspelbaar is als we wel eens zouden willen en is voor iedereen (12+) die naar school gaat of op een school werkt. Homonologen bundelt verhalen van allerlei soorten mensen. Zes jonge spelers vertellen deze verhalen over seksuele diversiteit in het klaslokaal. Ze spelen de voorstelling die ze zelf hadden willen zien toen ze als jongere worstelden met hun geaardheid of die van mensen om hen heen. Kijk hier voor meer informatie.

Voorlichting in de klas door COC

In verschillende regio’s in Nederland geven zo’n 350 opgeleide vrijwilligers van het COC gastlessen over homoseksualiteit en seksuele diversiteit. Meestal zijn de vrijwilligers zelf lesbisch, homo, biseksueel of transgender. Zij praten in de klas over seksuele diversiteit vanuit hun eigen verhaal. Het doel van de gastlessen is om vooroordelen over homoseksualiteit weg te nemen en de tolerantie te verhogen, maar ook om inzicht te geven in de eigen ontwikkeling van leerlingen. Kijkt u hier voor meer informatie.

I am gay and Muslim

Stichting art. 1 biedt voortgezet onderwijs en ROC’s een voorlichtingsles op maat waarin homoseksualiteit in islamitische kring centraal staat. Er zijn drie verschillende voorlichtingsfilms gemaakt (van 20, 35 en 55 minuten), waardoor een les op maat kan worden aangeboden. Het doel van de lessen is om vooroordelen over homoseksualiteit weg te nemen en de tolerantie te verhogen. Leerlingen krijgen de ruimte om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. Jongeren met een bi-culturele en/of islamitsche achtergrond begeleiden de gastles Voor meer informatie over deze voorlichtingslessen kunt u contact opnemen met Chris Belloni.

Voorstelling ‘Geen Gezicht’ (Theater AanZ)

‘Geen Gezicht’ vertelt het verhaal van drie jongeren die worstelen met geluk, identiteit, cultuur en religie. Aan het einde van de voorstelling is er een interactief gedeelte met de studenten waarin o.a. de thema’s liefde, vriendschap, de school, de werkvloer, het gezin en het maken van (individuele) keuzes worden besproken. Geen Gezicht’ is bedoeld voor eerste- en tweedejaars studenten van het middelbaar beroepsonderwijs, voor alle afdelingen en alle niveau's. Deze voorstelling past in het vak Burgerschap. Neem voor meer informatie contact op met Theater AanZ: info@theater-aanz.nl.

Voorstelling ‘En een prettig weekend’ (Theater AanZ)

'En een prettig weekend' is voor docenten en onderwijsondersteunend personeel. Theater AanZ gaat samen met het team op een luchtige en positieve wijze in dialoog over het thema seksuele diversiteit en sociale veiligheid binnen de school. De invloed van vooroordelen over homoseksualiteit, scheldgedrag en uitsluiting van homoseksuele leerlingen en/of personeelsleden wordt zichtbaar gemaakt. Daarnaast is het ontwikkelen van een visie en het maken van beleid een belangrijke doelstelling van ‘En een prettig weekend’. Neem voor meer informatie contact op met Theater AanZ

Scroll
naar beneden