Wil je een vignet Gezonde School behalen?

Scholen die investeren in een structurele aanpak van seksuele vorming kunnen in aanmerking komen voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit, dat onderdeel is van het vignet Gezonde School.

Seksuele vorming is het meest effectief als een school dit planmatig en in meerdere lesjaren aanbiedt. Daarvoor is het belangrijk dat seksuele vorming een plek heeft in het beleid van de school. Bij structurele aandacht voelen studenten zich veiliger en meer gerespecteerd. Wanneer studenten lekkerder in hun vel zitten, presteren ze beter en is er minder ziekteverzuim. Lees meer over de concrete invulling van visie en beleid.

In aanmerking komen voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit? 

Scholen die investeren in een structurele aanpak van seksuele vorming kunnen in aanmerking komen voor het themaVcertificaat Relaties en seksualiteit, dat onderdeel is van het vignet Gezonde School. 

Met het certificaat kan jij je profileren. Het themacertificaat is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de seksuele gezondheid van hun leerlingen. Je laat hiermee zien dat de school op verschillende terreinen een gezonde seksuele ontwikkeling van studenten bevordert: 

  • Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor seksuele vorming. Bijvoorbeeld door een lespakket uit te voeren.
  • Fysieke en sociale omgeving: de school houdt toezicht op leerlingen vanuit het perspectief ‘voorkomen van seksueel grensoverschrijdende situaties’. Bijvoorbeeld geen volledig afgesloten toiletruimtes en een pornofilter op de computers op school.
  • Signaleren: ongewenst (seksueel) gedrag wordt gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de schoollocatie onderzoekt regelmatig hoe het gaat met de seksuele gezondheid van studenten.
  • Beleid: het is belangrijk dat uw school ook in visie en beleid aandacht heeft voor relaties en seksuele vorming. Dat kan bijdragen aan een veilig schoolklimaat, waarin studenten zich op een veilige en gezonde manier seksueel ontwikkelen. Bijvoorbeeld: de school(locatie) biedt de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering van docenten rondom relationele en seksuele vorming, indien nodig of gewenst.

Meer weten over het themacertificaat? 

Wil je meer weten over wat je moet doen om het themacertificaat Relaties en seksualiteit te behalen? Ga naar Gezondeschool.nl

Om dit themacertificaat te behalen kan de Gezonde School-aanpak helpen. Deze aanpak geeft handvatten om planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van studenten. 

 

Scroll
naar beneden