Brugklassers (FlickrCC_hindrik_sijens)

Gastlessen en theater

Theaterproducties kunnen lessen over seksuele vorming verlevendigen. Ook gastlessen over een thema met een ervaringsdeskundige of inbreng van peer voorlichters kan een extra dimensie geven aan seksuele vorming. Een gastles of een theaterproductie kan ook een opstap zijn voor een meer duurzame aanpak van seksuele vorming op school.

Our life in color

Theatermakers Mees en Anoek kwamen erachter dat zij, en iedereen die zij kennen, nooit een seksuele voorlichting hebben gehad die hen goed heeft voorbereid op de praktijk. Zo ontstond het idee voor deze voorstelling over seksuele diversiteit. Recent onderzoek toonde bovendien aan dat jongeren ontevreden zijn over de seksuele voorlichting die ze op school krijgen. Ze missen informatie over seksualiteit buiten de ‘hetero-norm', gender diversiteit en over hoe je met elkaar omgaat in een relatie of tijdens seks. Aan de hand van persoonlijke verhalen nemen Mees en Anoek je mee in hun zoektocht naar seksuele diversiteit. Een positieve, eerlijke en intieme voorstelling die via verschillende invalshoeken licht schijnt op seksualiteit, wat zowel een informatief als verrijkend effect heeft. Our life in color is voor iedereen die nog geen complete seksuele voorlichting heeft gehad. Kijk hier voor meer informatie.

 

Homonologen 

Homonologen laat zien dat liefde niet zo voorspelbaar is als we wel eens zouden willen en is voor iedereen (12+) die naar school gaat of op een school werkt. Homonologen bundelt verhalen van allerlei soorten mensen. Zes jonge spelers vertellen deze verhalen over seksuele diversiteit in het klaslokaal. Ze spelen de voorstelling die ze zelf hadden willen zien toen ze als jongere worstelden met hun geaardheid of die van mensen om hen heen. Kijk hier voor meer informatie.

Gastlessen

Het Voorspel (SCORA IFMSA-Nederland)

Studenten van de opleiding geneeskunde verzorgen lessen over seksuele voorlichting. De lessenreeks bestaat uit een basispakket dat aangevuld kan worden met 'vrije ruimte'. Het basispakket gaat in op: het aangeven en herkennen van wensen en grenzen, diversiteit en inclusiviteit op het gebied van gender, seksualiteit en relaties. In de vrije ruimte kan er bijvoorbeeld dieper worden ingegaan op diversiteit, schoonheidsidealen, seks en media, anticonceptie en soa-overdracht. Een totale les van het Voorspel duurt minstens 100 minuten en de kosten bedragen €20 per les per klas. 

Kijk hier voor meer informatie.

 

Voorlichting in de klas (COC Nederland)

In verschillende regio’s in Nederland geven zo’n 350 opgeleide vrijwilligers van het COC gastlessen over homoseksualiteit en seksuele diversiteit. Meestal zijn de vrijwilligers zelf lesbisch, homo, biseksueel of transgender. Zij praten in de klas over seksuele diversiteit vanuit hun eigen verhaal. Het doel van de gastlessen is om vooroordelen over homoseksualiteit weg te nemen en de tolerantie te verhogen, maar ook om inzicht te geven in de eigen ontwikkeling van leerlingen. Kijk hier voor meer informatie.

I am gay and Muslim (Stichting art. 1)

Stichting art. 1 biedt voortgezet onderwijs en ROC’s een voorlichtingsles op maat waarin homoseksualiteit in islamitische kring centraal staat. Er zijn drie verschillende voorlichtingsfilms gemaakt (van 20, 35 en 55 minuten), waardoor een les op maat kan worden aangeboden. Het doel van de lessen is om vooroordelen over homoseksualiteit weg te nemen en de tolerantie te verhogen. Leerlingen krijgen de ruimte om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. Jongeren met een bi-culturele en/of islamitsche achtergrond begeleiden de gastles Voor meer informatie over deze voorlichtingslessen kunt u contact opnemen met Chris Belloni.

Schooltheater

Lokaal G1.25 (Theater AanZ)

‘Lokaal G1.25’ gaat over vriendschap en homoseksualiteit en speelt zich af tussen vier leerlingen in een klaslokaal. Deze interactieve voorstelling daagt leerlingen, op een positieve manier, uit om mee te denken en te praten over de verschillende thema’s van de voorstelling. De thema’s zijn vriendschap, vooroordelen, pesten, scheldgedrag en veiligheid op school. Kijk hier voor meer informatie.

Benzies and Batches (Kikid) 

Benzies & Batchies is een theaterproject, gespeeld en begeleid door jongeren. Na het zien van de voorstelling gaan leerlingen in discussie met elkaar en volgt een groepsopdracht over het thema seksualiteit en grenzen en wensen. Specifieke aandachtspunten zijn zelfbeeld, seksuele moraal en mediawijsheid. Doel van dit project is om jongeren te leren onderscheid te maken tussen fictie en realiteit in de hedendaagse muziek, beeld en mediacultuur. Kijk hier voor meer informatie.

Like Me. Over Cyberpesten en seksualisering (Kikid)

Like Me is een theaterproject, gespeeld en begeleid door jongeren. Na het zien van de voorstelling gaan leerlingen in discussie met elkaar en volgt een groepsopdracht. Daarbij komen de onderwerpen cyberpesten, seksuele moraal, zelfbeeld en weerbaarheid nadrukkelijk aan bod. Leerlingen worden aangesproken op hun gebruik van social media en internet. Thema's als digitaal pesten, komen hierbij ook aan bod.
https://www.youtube.com/watch?v=FvzWFsVfwE4 (“trailer Like Me”) “Logo Kikid”
Kijk hier voor meer informatie

Close (Theatergroep Zwerm) 

De voorstelling Close vertelt het verhaal van 4 jongeren, op zoek zijn naar zichzelf en elkaar. Wat is liefde? Hoe geef ik aan wat ik wil, of juist niet wil? In een veilige sfeer worden de leerlingen geconfronteerd met de thematiek van de voorstelling: liefde, seksualiteit, loverboys, muziek- en beeldcultuur en vooral grenzen stellen. Na de voorstelling vindt onder leiding van de acteurs een nabespreking plaats waarin aan de hand van stellingen. Kijk hier voor meer informatie.

Klem (Klassekunst)

Een meisje raakt in deze voorstelling verstrikt in een illusie van de ware liefde. Op een confronterende en aangrijpende manier wordt ingegaan op het fenomeen loverboys. Een interactieve theatervoorstelling voor jongeren in het voortgezet onderwijs, van vmbo tot gymnasium. Tijdens en na de voorstelling wordt gezocht naar de oplossingen. Kijk hier voor meer informatie.

Rubbah! (Klassekunst) 

Door middel van verschillende spelvormen krijgen jongeren de kans te oefenen in communicatievaardigheden rondom seksualiteit.  Ze worden tijdens de voorstelling uitgedaagd spelers adviezen te geven in moeilijke situaties en/of zelf rollen over te nemen. Op humoristische en ontroerende wijze gaat de voorstelling over opkomen voor jezelf en het respecteren van anderen, het stellen van grenzen en onderhandelen over veilig vrijen. Kijk hier voor meer informatie.

Loveland (Theatergroep Playback)

De theatervoorstelling Loveland zoomt in op de persoonlijke ervaringen van jongeren met seksualiteit tijdens hun vakantie op een camping ontmoeten. Onderwerpen die aan bod komen zijn: persoonlijke grenzen, lust en liefde, de invloed van porno en de druk van buitenaf op het vormen van je seksuele identiteit. Kijk hier voor meer informatie.

Scroll
naar beneden