Implementatie lespakket sleutel tot succesvolle seksuele voorlichting

Ook al heb je een wetenschappelijk onderbouwd lespakket van hoge kwaliteit over seksuele voorlichting, het is geen garantie dat deze voldoende in het onderwijs gebruikt wordt. Hoe zorg je ervoor dat een lespakket zodanig geïmplementeerd wordt dat het jongeren daadwerkelijk bereikt en effect heeft? Dit is de kernvraag van het proefschrift van Lisette Schutte.

Vandaag promoveert zij op dit onderwerp aan de Universiteit Maastricht. Schutte heeft een implementatiestrategie ontwikkeld voor Lang Leve de Liefde, een lespakket over relaties en seksualiteit van Soa Aids Nederland en Rutgers.

Conclusies proefschrift

Docenten en programma-ontwikkelaars gebruiken een ander referentiekader als het om de kwaliteit van lesgeven gaat. Voor programma-ontwikkelaars houdt dit in dat alle lessen uit het programma of pakket gegeven worden zoals ze bedoeld zijn en alle onderdelen aan bod komen. Voor docenten wordt goed lesgeven bepaald door het hebben van lesmateriaal voor de leerlingen en didactische vaardigheden. Docenten en programma-ontwikkelaars spreken in die zin een andere taal. Doel is om deze twee werelden bijeen te brengen. Enerzijds door de deskundigheid van docenten te respecteren, anderzijds door de meerwaarde te laten zien van een goede uitrol van een lespakket waarin alle lessen behandeld worden.

Goed lesgeven over relaties en seksualiteit gaat verder dan het geven van de lessen volgens de richtlijnen. Het vraagt docenten om op een flexibele en adequate manier om te gaan met lastige of ongemakkelijke situaties in de klas. Daaraan wordt in Lesgevenindeliefde.nl aandacht besteed.

Lisette Schutte

Geen enkele school voert een lesprogramma precies volgens de richtlijn of volledig uit. Het is dan ook niet realistisch om te verwachten dat docenten dit wel doen. Vaak worden programma’s aangepast aan de actuele omstandigheden. Daarmee rekening houdend is het belangrijk dat programma-ontwikkelaars en GGD'en docenten blijven ondersteunen in het zo inhoudelijk passend en compleet mogelijk uit te voeren om de effectiviteit te waarborgen. Dit vraagt om lesprogramma’s die flexibel ingezet kunnen worden en continue investering in deskundigheidsbevordering.

De implementatie van lesprogramma’s en interventies is geen vanzelfsprekendheid en moet gepland worden. Naast online coaching website Lesgevenindeliefde.nl is een bredere implementatie strategie nodig zoals in dit proefschrift is ontwikkeld.

Lees meer over dit proefschrift van Lisette Schutte. 

Reacties

Scroll
naar beneden