Doe mee aan de Lang Leve de Liefde Award 2018

Begin 2018 wordt voor de derde keer de Lang Leve de Liefde Award uitgereikt. Met de Lang Leve de Liefde Award willen Soa Aids Nederland en Rutgers de kwaliteit van seksuele- en relationele vorming op scholen stimuleren, waarderen en er bekendheid aan geven. Doe ook mee!

Voor de Award komen scholen in aanmerking die:

  • structureel, dus in meerdere leerjaren, bij voorkeur ieder schooljaar, lesgeven over seksualiteit en relaties; en
  • gebruik maken van o.a. het lespakket Lang Leve de Liefde; en
  • zich onderscheiden in lessen en beleid over seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen; en
  • de pijlers van de Gezonde School (beleid, educatie, signalering en omgeving) in acht nemen.

 

 

Inschrijven kan tot 20 december 2017.

Lang Leve de Liefde Award voor drie schoolcategorieën

Dit jaar worden er awards uitgereikt voor ieder van deze drie schooltypes:

  • Lang Leve de Liefde award Voortgezet Onderwijs
  • Lang Leve de Liefde award Praktijkonderwijs
  • Lang Leve de Liefde award MBO

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit professionals werkzaam in preventie, onderzoek en onderwijs op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele vorming. Bij de beoordeling wordt gelet op vier aspecten: educatie, beleid, signalering, omgeving. Dit zijn ook de pijlers van de Gezonde School en het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Ook de mate waarin er structureel aandacht is voor het thema relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen wordt meegenomen in de jurering. 

Award en prijs

Uit de inzendingen worden per schooltype drie scholen genomineerd. De winnende school krijgt per schooltype de award en daarnaast een hele leuke prijs. Voor de genomineerde scholen is er een oorkonde en een verrassingspakket. 

Prijsuitreiking  

De Lang Leve de Liefde Award 2018 wordt op de drie winnende scholen uitgereikt in de Week van de Liefde (12-16 februari 2018, rond Valentijnsdag dus).   

Aanmeldinfo voor scholen

Wilt u uw school voordragen voor de Lang Leve de Liefde Award, vul dit formulier in en mail dit vóór 20 december 2017 naar info@langlevedeliefde.nl.

Ook scholen die in voorgaande jaren een inzending  hebben gedaan, kunnen meedingen voor de award van 2018.

Optioneel: Een school kan als aanvulling op het ingevulde formulier een filmpje insturen. Een selectie van de filmpjes wordt op de websites langlevedeliefde.nl en seksuelevorming.nl geplaatst.

Meer info voor GGD’en

Wilt u een school voordragen voor de Lang Leve de Liefde Award, vul dit formulier in en mail dit vóór 20 december 2017 naar info@langlevedeliefde.nl

Als GGD kunt u per schooltype (VO, PRO en MBO) twee scholen in uw regio voordragen. Eventueel aangevuld met een filmpje (zie hierboven bij scholen).

Meer weten over Lang Leve de Liefde Award en studiereis 2015 en 2016?

Reacties

Scroll
naar beneden