Lesmethode Kriebels in je buik goed onderbouwd

Het lespakket 'Kriebels in je buik' is door de Erkenningscommissie Interventies opnieuw erkend als goed onderbouwd. Het lespakket stimuleert een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar.

Het lespakket Kriebels in je buik is online te verkrijgen en bestaat uit 47 lessen van ongeveer 50 minuten. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele weerbaarheid en seksualiteit bespreekbaar maken zijn enkele thema's. Door kinderen goed voor te lichten over deze onderwerpen probeert de professional met hulp van deze interventie problemen zoals een negatief zelfbeeld of een negatieve houding tegenover homoseksualiteit te voorkomen.
 
De Erkenningscommissie Interventies erkent interventies op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen en geeft dus een kwaliteitskeurmerk aan. 
 
Het lespakket blijft hiermee een officiële Gezonde School-activiteit voor het thema 'Relaties en seksualiteit'. 
 
U kunt dit lespakket ook inzetten tijdens de Week van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Begin 2018 komt dit lespakket ook beschikbaar voor het speciaal basisonderwijs. 

Reacties

Scroll
naar beneden