Waarom het belangrijk is dat we afrekenen met stereotiepe normen

Stereotiepe normen dragen nog te vaak bij aan fysiek, seksueel en online geweld. Dat moet en kan anders! Daarom lanceren Rutgers en Atria de nieuwe driejarige publiekscampagne ‘Generatie Ja… en?’ Deze ‘Generatie Ja… en’ bestaat uit jongeren tussen de 17 en 23 jaar die grensoverschrijdend gedrag afwijzen en afrekenen met stereotiepe normen. Wat kunt u doen op school rond dit thema?

De campagne ‘Generatie Ja…en?’ laat zien dat de ouderwetse gendernormen niet meer gelden voor de nieuwe generatie jongeren. Het benadrukt dat de meerderheid van de jongeren al oog heeft voor gelijkheid en diversiteit, en geweld afwijst. Zij staan voor gelijkheid, omarmen een respectvolle omgang met elkaar en wijzen geweld omwille van iemands geslacht, seksuele oriëntatie of identiteit af.

Invloed van de omgeving

Wat blijkt? Jongeren denken dat hun leeftijdsgenoten en vrienden minder ruimdenkend zijn dan zijzelf. Hierdoor durven zij in de groep niet voor zichzelf of een ander op te komen. Ze laten hun eigen normen niet aan leeftijdsgenoten zien. Door jongeren te laten beseffen dat vrienden en leeftijdsgenoten net zo denken als zijzelf, wordt het makkelijker om voor je eigen mening uit te komen én je vrienden daarin te steunen.

“Het is enorm belangrijk dat jongeren inzien dat dit beeld niet klopt en dat zij zich durven uitspreken. Dat jongeren samen een nieuwe sociale norm gaan uitdragen die nooit een aanleiding of legitimering kan zijn voor geweld,” 

Ton Coenen, directeur Rutgers

 

Campagnemateriaal

Op www.GeneratieJaEn.nl presenteert de nieuwe generatie zichzelf met een speciale manifestvideo. Ook kunnen jongeren met behulp van een test ontdekken of zij bij deze nieuwe generatie horen.  

De campagne heeft een looptijd van drie jaar en is samen met jongeren ontwikkeld.

Wat kunt u doen op school?

  • Wijs jongeren op de test die te vinden is op www.GeneratieJaEn.nl of doe deze gezamenlijk in de klas. Bespreek de resultaten. In hoeverre passen zij al bij de Generatie Ja… en?
  • Gebruik de speciale lesbrief ‘Generatie Ja… en?’ voor jongeren tussen 17-23 jaar. De brief helpt bij het inrichten van een les rondom deze campagne. De les geeft jongeren zicht op de mate waarin zij rolbevestigende (en soms schadelijke) en ruimdenkende opvattingen over gender en seksueel geweld hebben. Er zijn video’s beschikbaar die stereotypisch gedrag ter discussie stelt, deze worden meegenomen in de lesbrief.
  • Bespreek het filmpje "Genderstereotypering - Uit het keurslijf!" in de klas, maak er eventueel stellingen bij. Hoe ‘horen’ meiden en jongens zich te gedragen? Kloppen die normen met de realiteit? Hoe check je dat?
  • U kunt ook gebruik maken van de online game CanYouFixIt.nl. Deze game gaat over situaties waarin jongeren hun wensen en grenzen moeten aangeven. Hierdoor leren jongeren situaties te herkennen en voor zichzelf op te komen. Er zijn 6 nieuwe films: Uitgaan / seksueel grensoverschrijdend gedrag, consent in relaties, sexting / groepsdruk onder jongens, groepsdruk onder meiden, dubbele seksuele moraal en geweld in relaties. 
  • Wilt u nog meer aandacht besteden aan relaties en seksualiteit in de les? Kijk dan in de lesmaterialenbank.

Publiekscampagne is onderdeel van Act4Respect

De publiekscampagne is onderdeel van het bredere project Act4Respect dat voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk werkt aan de preventie van fysiek, seksueel en online geweld. Naast de publiekscampagne bestaat Act4Respect uit deskundigheidsbevordering, het (door)ontwikkelen van interventies en een kennishub voor professionals. Kijk voor meer informatie op www.act4respect.nl.

Reacties

Scroll
naar beneden