Wat is het SLO Leerplankader?

SLO werd gevraagd de onderwijsdoelen en -inhouden te beschrijven die voor het bevorderen van een gezonde leefstijl van belang zijn. Dat is in 2014/2015 gebeurd. Daarvoor is samenwerking gezocht met Gezonde school. Relaties en seksualiteit is een van de zeven thema’s die erin aan de orde komen. Andere thema's zijn fysiek actief zijn, sociaal-emotionele ontwikkeling, genotmiddelen, persoonlijke verzorging, veiligheid en voeding.

Er is altijd wel een discussie die aan het thema relaties en seksualiteit raakt 

“Uit de #MeToo-discussie blijkt weer eens hoe belangrijk het is ongelijkwaardigheid, geweld en dwang in relaties en in de dagelijkse omgang te herkennen. Wanneer is seksueel contact gewenst, wanneer ongewenst, hoe kun je aangeven waar je grenzen liggen en laten merken hoe ver je wil gaan? Dit soort vragen en vele andere stellen we aan de orde aan de hand van het thema Relaties en seksualiteit.” Aan het woord is Maaike Rodenboog, leerplanontwikkelaar bij SLO – Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Maaike is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het leerplankader Gezonde leefstijl.

Het leerplankader Gezonde leefstijl biedt structuur en bouwstenen om als school of instelling je eigen leerplanop-maat te maken. Lees meer over het SLO leerplankader in relatie tot het thema Relaties en seksualiteit.

Reacties

Scroll
naar beneden