Man leest krant

Onderzoek over gebruik van lesmodule Jij en de Media

In september heeft Rutgers een gebruikersonderzoek uitgevoerd over de module Jij en de Media. Er is onderzocht op welke manier docenten de module op het moment geven en in hoeverre deze aansluit bij de wensen van leerlingen en leraren.

Onderzoeker op dit project, Simone Tijdink zegt het volgende over de resultaten van het onderzoek: “De leerlingen en docenten vonden de lessen over het algemeen leuk, goed en belangrijk. Leerlingen kunnen zich goed identificeren met de situaties die beschreven zijn in de lessen. De lesmodule houdt echter nog onvoldoende rekening met sociale normen waardoor meisjes voor slet worden uitgemaakt (slut shaming), met jongeren die het gevoel hebben dat hun lichaam niet OK is (body shaming) en met afwijzing van homoseksualiteit. Verder vonden docenten dat de lesmodule te veel opdrachten bevat om binnen de beschikbare tijd uit te voeren.”

Gelijke aandacht voor mannen en vrouwen

De volgende concrete aanbevelingen komen uit het onderzoek naar voren:

  • Richt de focus evenveel op mannen als op vrouwen en integreer vragen en werkvormen die onderling empathie en begrip stimuleren.  
  • Geef docenten de tip om uitdagend en dominant gedrag tussen leerlingen tijdens de les openlijk te benoemen om onveilige dynamieken in de klas te doorbreken.

Nieuwe media mag niet vergeten worden

Ook werd tijdens het onderzoek duidelijk dat de type media die behandeld worden in de lesmodule niet meer up-to-date zijn. Er wordt nu vooral aandacht besteed aan film, televisie en tijdschriften, maar niet aan sociale media zoals Snapchat, Instagram en Facebook, waar jongeren anno 2018 het meest mee bezig zijn.

Rutgers blij met duidelijke aanbevelingen onderzoek

Rutgers is blij met de heldere aanbevelingen van het onderzoek. Marianne Cense, programma manager Seksuele Vorming: “We wisten al wel dat de module geactualiseerd moest worden, omdat er natuurlijk veel verandert in (sociale) media, maar door dit onderzoek weten we nu wat we nog meer aan moeten pakken. Ik vind het erg belangrijk dat de module stereotype ideeën over mannen en vrouwen doorbreekt, in plaats van versterkt. We willen geen beeld neerzetten van kwetsbare vrouwen en vervelende mannen, maar jongeren aan het denken zetten over sociale (gender)normen. Een hele uitdaging, maar binnenkort gaan we met Soa Aids Nederland bespreken hoe we de module kunnen gaan herzien.”

Reacties

Scroll
naar beneden