Zoeken
Diversiteit

Iedereen mag er zijn.

We willen een fijne, sociaal veilige omgeving voor elk kind. Een omgeving waarin ze en gerespecteerd worden. Waarin verschillen oké zijn. Iedereen is ten slotte anders. Niet iedereen past in een “standaard hokje”. Wat kinderen nú leren over verschillen, bepaalt hoe ze er láter mee omgaan. Daarom is het belangrijk kinderen ook te leren over diversiteit en om respect te hebben voor elkaars verschillen.

Wat ís diversiteit en wat vertel je erover?

Meer dan de “standaard-hokjes”
Elk kind hoort erbij
Voorbeeldsituaties van ouders

Meer dan de “standaard-hokjes”

Nederland bestaat uit zeventien miljoen mensen. Zo ongeveer alle mogelijke verschillen zijn in ons land te vinden, ook op school. Zowel in de klas als voor de klas. Denk hierbij aan culturele achtergrond, religie, huidskleur, sociaal-economische situatie, waar je woont en van wie je houdt.

Hoewel al deze verschillen ertoe doen, gaat de aandacht bij seksuele opvoeding en -vorming naar diversiteit in seksualiteit. Oftewel, je leert kinderen al van jongs af aan dat mensen verschillen in hoe ze eruit zien, hoe ze zich gedragen, hoe ze zich voelen, in gezinssamenstelling, op wie ze verliefd worden of met welke gender ze zich identificeren. Op latere leeftijd leer je kinderen ook dat het verschilt tot wie iemand zich seksueel aangetrokken voelt. En dat iedereen hier op een eigen manier mee omgaat.

Er zijn veel verschillen en iedereen mag er zijn. Het is niet voor niets dat het thema ‘seksuele diversiteit’ ook is opgenomen in de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Een rijtje dat vaak terugkomt als we praten over diversiteit is lhbti+. Hieronder een aantal veelgebruikte woorden en afkortingen, die je kunt bespreken met je kind:

Sekse (of geslacht): verwijst naar de lichamelijke, biologische kenmerken die iemand heeft. De meeste baby’s worden geboren met typische kenmerken van een jongetje of een meisje en ontwikkelen zich ook tot een volwassen man of vrouw.

Intersekse (I): parapluterm voor mensen die geboren zijn met kenmerken van een lichaam dat niet voldoet aan het typische plaatje ‘sekse man’ of ‘sekse vrouw’. Intersekse kan betekenen dat iemand zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken heeft. Maar ook dat geslachtskenmerken niet volgens verwachting ontwikkelen of dat verwachte geslachtskenmerken niet of juist extra aanwezig zijn. Er zijn veel variaties. Intersekse komt meer voor dan de meeste mensen denken: 1 op de 90 mensen is intersekse.

Gender: waar sekse biologisch wordt bepaald, wordt gender sociaal en cultureel bepaald. Op het vlak van gender leren we als kind vaak al heel snel en bijna automatisch wat passend is voor een jongetje en welk gedrag hoort als meisje. Dit proces wordt gendersocialisatie genoemd.

Genderidentiteit: het gevoel of de overtuiging man, vrouw, of iets daartussen of daarbuiten te zijn. Dit gevoel ontstaat al in de eerste levensjaren, maar is en blijft je hele leven in ontwikkeling. Iemands genderidentiteit kan dus ook gedurende diens leven veranderen. Mensen bij wie het gevoel overeen komt met het lichaam waarmee iemand geboren is, noemen we ook wel cisgender. Mensen bij wie het gevoel en het lichaam niet overeenkomt, noemen we transgender.

Transgender (T): iemand die transgender is, voelt zich anders dan het fysieke geslacht dat het bij de geboorte kreeg. Transgender mensen kunnen voelen dat hun lichaam niet overeenkomt met wie ze werkelijk zijn. Bijvoorbeeld: iemand wordt geboren met een vulva en voelt zich een man. Er zijn ook mensen die er meer tussenin zitten: ze voelen zich zowel man als vrouw of geen van beide. Ook kinderen kunnen transgender gevoelens ervaren en transgender zijn.

Non-binair: iemand die zich niet herkent binnen de tweedeling ‘man’ en ‘vrouw’. Dit kan betekenen dat iemand zich zowel mannelijk als vrouwelijk voelt, ergens daartussenin of helemaal niks heeft met deze hokjes.

Seksuele oriëntatie: gaat over op wie je verliefd wordt en tot wie je je aangetrokken voelt. Dit staat dus los van sekse of gender. Ook heteroseksualiteit is een seksuele oriëntatie, dit betekent dat een meisje of vrouw op een jongen of mannen valt, en andersom. De andere seksuele oriëntaties leggen we hieronder uit.

Lesbisch (L): een meisje of vrouw die (meestal) op meisjes valt.

Homo (H): een jongen of man die (meestal) op jongens valt.

Bi (B): iemand die zich aantrokken voelt tot zowel meisjes/vrouwen als jongens/mannen. In het verlengde hiervan noemen sommige mensen zich ook wel panseksueel, waarmee ze bedoelen dat ze helemaal niet naar geslacht of gender kijken en op iedereen verliefd kunnen worden.

Queer: iemand die zichzelf niet voelt of vindt passen in de hokjes als homo, hetero, bi, man of vrouw of die deze hokjes liever niet gebruikt. Soms wordt de Q ook wel gebruikt voor questioning, wat betekent dat je (nog) niet precies weet wie je bent en/of op wie je verliefd wordt.

Het plusje (+): laat zien dat er ruimte moet zijn voor iedereen, ook voor mensen die zich niet herkennen in één van de letters. Zoals aseksueel , wanneer iemand geen of heel weinig seksuele aantrekking voelt tot andere personen, of panseksueel, wanneer iemand zich seksueel aangetrokken kan voelen tot iedere genderidentiteit.

Sfeerbeeld thema diversiteit

Elk kind hoort erbij

Aandacht voor diversiteit is nódig. Het helpt kinderen en jongeren open en respectvol met elkaar en elkaars verschillen om te gaan. Meer kennis van en een positieve houding rond diversiteit geeft ze:

  • Een sterkere onderlinge (sociale) verbinding
  • De vrijheid om te zijn wie ze (willen) zijn
  • Veilig en fijn leefklimaat op scholen
  • Minder pestgedrag en geweld
Ouders in gesprek met kind

Voorbeeldsituaties van ouders


Wat is ‘normaal’ en wat niet? En hoe kan ik hierop reageren? Sommige ouders vragen zich af hoe het beste om te gaan met (twijfels over) seksuele oriëntatie en gender van hun kind. Daarom enkele voorbeelden.

Naar voorbeelden en tips

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.