Zoeken
Weerbaarheid én plezier

Een positieve seksuele opvoeding

Het is belangrijk kinderen regels mee te geven en te leren hun grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. Dit maakt ze weerbaar. Toch is het voor een veilige en gezonde ontwikkeling nét zo belangrijk om kinderen, naast de regels en risico’s, een positief geluid mee te geven.

Positiviteit draagt bij aan een gezonde ontwikkeling
Een sekspositieve opvoeding, zó doe je dat
Positieve signalen
Een positieve benadering

Positiviteit draagt bij aan een gezonde ontwikkeling.

  • Het geeft je kind meer zelfvertrouwen en helpt het authentiek te handelen, oftewel naar wat het écht voelt, in plaats vanuit angst of schaamte.
  • Het draagt bij aan fijne ervaringen met relaties en seksualiteit, wanneer ze daar aan toe zijn.
  • Het voorkomt problemen met relaties en seks in de toekomst, zoals onbedoelde zwangerschappen, soa’s en seksuele grensoverschrijding.
  • Het zorgt voor meer gelijkheid tussen jongens en meiden, en voor lhbtiq+ leerlingen.
  • Het stimuleert jongeren om respectvol met zichzelf en elkaar om te gaan.

Positieve seksuele opvoeding, hierom doe je dat.

Wat seksualiteit voor jou betekent, is van invloed op hoe jij reageert op het gedrag en de vragen van je kind. En hoe jij reageert, beïnvloedt weer hoe jouw kind zich voelt. Onderzoek leert ons dat kinderen en jongeren die open met hun ouders kunnen praten over relaties en seksualiteit, een positiever beeld van zichzelf en hun lichaam ontwikkelen, beter hun wensen en grenzen aan kunnen geven en minder seksueel misbruik meemaken. Bovendien ervaren zij later minder problemen en méér geluk op dit gebied. Wees je dus bewust van de signalen die je geeft.

POSITIEVE SIGNALEN: bespreek ook de plezierige kant

Heb aandacht voor de plezierige kant. Fijne lichamelijke ervaringen, kriebels in de buik, flirten, alle eerste keren, enzovoorts. Het mag er allemaal zijn! Je kunt er op inhaken als je merkt dat je kind nieuwe ervaringen opdoet, zodat het zich vrij voelt er vragen over te stellen. Praten over plezier maakt je kind ook weerbaar: een kind meldt zich bij je als het minder plezierige ervaringen opdoet.

POSITIEVE SIGNALEN: alle vragen zijn welkom

Kinderen, van jong tot oud, zijn nieuwsgierig. Ze onderzoeken, experimenteren en stellen vragen. Geef antwoord op vragen die ze stellen en vraag door als je het idee hebt dat er nog een ‘vraag achter de vraag’ zit. Het zorgt ervoor dat je kind weet dat het bij jou terechtkan. Weet je even geen antwoord? Dat is niet gek. Geef jezelf gerust iets meer tijd en kom er later op terug. Je kunt ook aangeven dat je even over het antwoord moet nadenken. Dat alle vragen welkom zijn, betekent niet dat je jezelf helemaal bloot hoeft te geven. ‘Dat hou ik liever voor mezelf’ is ook een antwoord. Jij bepaalt wat je wel en niet vertelt. Zo laat je zien dat kinderen ook dat zelf ook kunnen doen.

POSITIEVE SIGNALEN: probeer altijd rustig en respectvol te blijven

Elk kind ontwikkelt zich op diens eigen manier. Het kan zijn dat je kind al lerende iets doet of zegt waar je het als ouder niet mee eens bent. Ontdekgedrag is normaal. Word niet boos en verbied liever niet. De kans is dan groter dat je de verbinding met je kind verliest en het dingen stiekem gaat doen. Vertel vooral hoe jij over bepaalde dingen denkt en leg uit waarom. Zo ben je een voorbeeld en geef je jouw kind de ruimte om er zelf over na te denken en een eigen mening te vormen.

POSITIEVE SIGNALEN: gun je kind de ruimte

Gun je kind de tijd en ruimte alleen te zijn (privacy), zodat het de gelegenheid heeft om het eigen lichaam te leren kennen en te ontdekken wat het wel en niet fijn vindt.

Positieve boodschappen

Je wil relaties, intimiteit en seksualiteit op een positieve manier onder de aandacht brengen, maar waar begin je? Hieronder een aantal onderwerpen met een positieve boodschap.

  • Je mag zijn wie je bent. Iedere persoon is anders, en iedereen mag er zijn. Dit geldt op alle vlakken, dus ook op het gebied van sekse, gender en seksuele oriëntatie. Iedereen heeft daarnaast het recht om te ontdekken wie die is of om dat nog even niet te weten. Het is belangrijk om iedereen te respecteren om wie die is.
  • Ontdekken is oké. Op jonge leeftijd ontdekken kinderen al dat het aanraken van sommige plekjes op hun lichaam ze een fijn gevoel geeft. Dit hoort bij de ontwikkeling, leert ze wat ze wel en niet prettig vinden en is dus oké. Tot de puberteit heeft dit nog geen seksuele lading. Vanaf de puberteit kun je kinderen en jongeren vertellen dat het aanraken van je eigen lichaam een veilige en gezonde manier is om te ontdekken wat je fijn vindt. En als je dat niet wil, dat dat ook oké is. Door het eigen lichaam te leren kennen en te ontdekken wat wel en niet prettig is, kunnen ze later – als ze seksueel actief zijn – dit een ander makkelijker uitleggen. Dat maakt seksueel contact plezieriger.

Jongeren kun je meegeven:

  • Respect is belangrijk. Iedereen ervaart liefde, relaties en seksualiteit op een eigen manier. Jouw lichaam, gedachten en gevoelens samen bepalen of je ergens van geniet. Alles is daarbij oké, zolang je jezelf of een ander daarbij niet schaadt. Dit laatste geldt ook voor flirten, experimenteren en (eerste) seksuele ervaringen.
  • Praten voor plezier. Dé basis van een fijne omgang: communicatie. Dit geldt ook bij relaties en seksualiteit. Laat de ander merken wat je fijn vindt en wat niet, probeer dit bij de ander te herkennen en vraag ernaar als je het niet (zeker) weet. Doe alleen dingen waar jullie allebei zin in hebben en stem dit af.Wat je precies zegt tegen je kind hangt natuurlijk af van de leeftijd en ontwikkelingsfase. Om je te inspireren vind je op deze pagina voorbeeldsituaties aansluitend op verschillende leeftijden, mét passende reacties.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.