Zoeken
Nieuws – Artikel

Minder incidenten rond relaties en seksualiteit in het onderwijs bij deelname aan stimuleringsregeling

Terug naar overzicht
1 June 2023

In het schooljaar 2021-2022 namen 567 scholen deel aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit van het ministerie van VWS. Deze regeling bestaat onder meer uit inhoudelijk advies, lespakketten, gastlessen en scholing voor docenten. Uit evaluatie van het RIVM blijkt dat 23% van de deelnemende scholen minder incidenten rapporteert. Denk hierbij aan grensoverschrijdend gedrag of genderdiscriminatie.

De meerderheid van de scholen die meedeed zegt tevreden te zijn over de regeling. Zo geeft 92% van de scholen aan te ervaren dat leerlingen/studenten respectvoller om zijn gegaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander. Daarnaast geeft 38% van de scholen aan dat de sfeer op school verbeterd is. De meeste deelnemende scholen (87%) zijn hierbij begeleid door een Gezonde School-adviseur.

Onderdeel schoolbeleid

Ruim een kwart van de deelnemende scholen (27%) heeft het thema Relaties en seksualiteit vastgelegd in het schoolbeleid. Na toekenning van de stimuleringsregeling is bijna de helft hiermee gestart. Bijna de helft van de scholen (41%) geeft aan in de lessen structureel aandacht te besteden aan dit thema, bijvoorbeeld door themaweken en lespakketten. Daarnaast zegt 79% van de scholen een Gezonde School-activiteit te hebben ingezet op dit thema. Bijna een kwart van deze scholen doet dit voor meerdere jaren.

“We hebben het hier over onderwerpen die vaak best lastig worden gevonden om op een goede manier over te spreken. We zien dat scholen in toenemende mate handvatten en ondersteuning zoeken om hun leerlingen en studenten te helpen bij vragen over relaties en seksualiteit. Het mooie van deze evaluatie is dat we van deelnemende scholen terug horen dat een regeling als deze echt helpt.''
Mariken Leurs, hoofd van het RIVM-centrum Gezondheid & Maatschappij.
Programma Gezonde School

De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is beschikbaar voor scholen uit het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Scholen gebruiken het geld om het werken aan het thema Relaties en seksualiteit via de Gezonde School-aanpak een impuls te geven. De stimuleringsregeling wordt mede ondersteund door Rutgers, Stichting School en Veiligheid, Soa Aids Nederland en Siriz en wordt aangeboden vanuit het programma Gezonde School. Dit programma is een unieke samenwerking van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, GGD GHOR Nederland en het RIVM. Het helpt professionals in het onderwijs om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken.
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen op het gebied van seksuele vorming

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.