Zoeken
Nieuws – Artikel

Samen grenzen respecteren bespreekbaar maken

Terug naar overzicht
16 January 2023 Tags: seksueel grensoverschrijdend gedrag

Van de jonge vrouwen in Nederland zegt 52% vorig jaar te zijn lastiggevallen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een groot deel hiervan betreft meisjes van 16 tot 18 jaar. Dat blijkt uit de Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er ligt een belangrijke taak voor docenten om tijdens de lessen seksuele vorming aandacht te besteden aan het bespreekbaar maken van wensen en grenzen, om zo seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ouders en opvoeders dit gesprek thuis ook met hun kind voeren.

Uit het opinieonderzoek Waar ligt de grens?dat Rutgers in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport uitvoerde, gebeurt dit nu nog te weinig. 93% van de ouders vindt dat hun kind altijd moet checken of de ander ook seks wil, toch zegt maar 34% van de ouders tegen hun kind: “Check altijd bij de ander of diegene ook wil wat jij wil”. Ook blijkt dat ouders met hun dochters vooral praten over het aangeven van grenzen, en met hun zoons met name over het respecteren van grenzen. Dit houdt onbedoeld stereotiepe gendernormen en een dubbele seksuele moraal in stand.

Voer het gesprek ook thuis
Het onderzoek laat zien dat ouders gestimuleerd moeten worden om thuis met hun kinderen te praten over relaties en seksualiteit, inclusief wensen, grenzen en consent. “Dat is een belangrijke sleutel voor de cultuurverandering waarover sinds het afgelopen jaar uitgebreid maatschappelijk debat wordt gevoerd,” zegt onderzoeker Hanneke de Graaf. “Ook onderwerpen als stereotiepe gendernormen, de dubbele seksuele moraal en victim blaming zouden vast onderdeel moeten worden van de opvoeding.”

Het helpt jongeren zich gezond en gelukkig te ontwikkelen wanneer deze thema’s zowel op school als thuis besproken worden. Docenten kunnen ouders hierbij helpen door er bijvoorbeeld aandacht aan te besteden tijdens ouderavonden of door ze te verwijzen naar handige sites, zoals: Praten met je kind over seksueel grensoverschrijdend gedrag (dance4life.nl). Jongeren zelf vinden belangrijke informatie over wensen, grenzen en consent op www.sense.info. Docenten kunnen zelf voor het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag hier terecht: Grensoverschrijding – Seksuelevorming.nl.

Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen op het gebied van seksuele vorming

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.