Zoeken
Onderwerp

Aan de slag met Week van de Liefde

De Week van de Liefde is een goed begin om schoolbreed te starten met lessen over relaties en seksualiteit. Scholen geven tijdens de week minimaal één les over relaties en seksualiteit, liefst zowel in de onder-als de bovenbouw. Tijdens de Week van de Liefde kunnen verschillende leuke activiteiten worden gepland, al dan niet samen met een GGD.

Hier vind je meer informatie over het in de praktijk brengen van de Week van de Liefde om aan de slag te gaan met het thema op jouw school.

Voorbereiding op de Week van de Liefde

Een goede voorbereiding is het halve werk. Om de Week van de Liefde te beginnen bieden wij ondersteuning aan met training en materiaal voor in de les. Daarnaast vind je hier andere suggesties en tips voor een goede voorbereiding.

Zorg voor een duidelijke visie

Het is belangrijk om als docententeam en directie een duidelijke visie op relaties en seksualiteit te ontwikkelen: Waarom besteden we aandacht aan relationele en seksuele vorming? Hoe gaan we om met seksueel gedrag in de klas? Hoe organiseren we een veilige pedagogische omgeving voor alle leerlingen? Een duidelijke visie en uitgewerkt beleid zorgt ervoor dat structurele inbedding van het thema geborgd wordt. In veel regio’s biedt de regionale GGD ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van een visie en beleid op seksualiteit en relaties.

 

Volg een training lesgeven in relaties en seksualiteit

Lesgeven over relaties en seksualiteit is niet voor iedereen even gemakkelijk. Zo is het creëren van een veilige sfeer op school en in de klas belangrijk, evenals het maken van afspraken over omgaan met seksueel gedrag op school en het betrekken van ouders. En op welke manier organiseer je de zorgstructuur als het gaat over onbedoelde zwangerschap, soa/hiv of bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag? Om hierop goed voorbereid te zijn, is het handig om voorafgaand een (team)training te volgen.

Plan de activiteiten

Bedenk van te voren met het team welke docenten er lessen gaan geven en welke lessen dit zijn. Kondig van te voren de lessen aan, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief of op de schoolwebsite. Hebben jullie als school ook externe partijen betrokken rondom activiteiten bij Week van de Liefde? Zorg dan dat er voor die tijd heldere afspraken zijn gemaakt.

Voor het informeren van ouders kun je deze voorbeeldbrieven gebruiken:

Voorbeeldbrief ouders Lang Leve de Liefde laag taalniveau Voorbeeldbrief ouders Lang Leve de Liefde hoog taalniveau

Vraag ondersteuning van de GGD

Ook de GGD in jullie  regio helpt vaak bij het invullen en organiseren van de Week van de Liefde. De GGD kan bijvoorbeeld een training geven aan docenten of een ouderavond organiseren. Hoe de ondersteuning er precies uitziet, verschilt per GGD. Neem contact op met de GGD uit jouw regio.

 

Lesmaterialen

Er zijn verschillende lesmaterialen en methoden beschikbaar om in te zetten tijdens de Week van de Liefde. Bekijk hier de verschillende materialen die je kunt gebruiken om er een succes van te maken.

Maak gebruik van de doorlopende leerlijn

Sinds 2012 zijn ‘seksualiteit’ en ‘seksuele diversiteit’ opgenomen in de kerndoelen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De doorlopende leerlijn seksuele vorming (0-18) biedt hulp bij het vertalen van de kerndoelen naar lesdoelen.

Bekijk de doorlopende leerlijn seksuele vorming

Overzichtskaarten met erkende materialen

Speciaal voor de Week zijn er voor elke onderwijssoort overzichtskaarten gemaakt met (erkende) lesmaterialen en activiteiten. Deze laten zien welke materialen je per leerjaar kunt gebruiken. In de overzichtskaarten zijn lesmaterialen opgenomen die in de databank van Gezond Leven op het niveau ‘effectief’, ‘goed onderbouwd’ of ‘goed beschreven’ erkend zijn. In de volgorde van de lesmaterialen op de overzichtskaarten is hier rekening mee gehouden.

Let op: Nog niet alle lesmaterialen uit de databank van Gezond Leven zijn nu in dit overzicht te vinden. Rutgers en Soa Aids Nederland zullen nieuwe lesmaterialen op het niveau van ‘goed beschreven’ analyseren. De overzichtskaarten blijven dus vernieuwen.

Seksuele vorming op het voortgezet onderwijs

Lees hier meer over het onderwijzen van seksuele vorming op het voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.