Zoeken
Onderwerp

Tips bij Week van de Liefde 2024

Het thema van de Week van de Liefde in 2024 is Let’s talk about Love & Sex. Wij hebben (samen met jongeren) gekozen voor dit thema, omdat post-corona daten en flirten anders is. Online communicatie voelt gemakkelijker, maar offline communicatie lijkt moeilijker lijkt te zijn (geworden). Met dit thema hopen we jongeren te ondersteunen in het verbeteren van zowel online als offline communicatievaardigheden rondom relaties en seksualiteit. 

Waarom de Week van de Liefde?

De Week van de Liefde is een themaweek om het gesprek rond seksuele vorming in ieder geval één keer per jaar actief op scholen te stimuleren. Alle leerlingen krijgen gedurende hun leven te maken met relaties en seksualiteit, ook op school. Daarom ligt hier ook een taak voor school om jongeren te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling.  

Een goede voorbereiding en taboeloze gesprekken rond het thema zijn hierom van belang. Daarbij is het van grote waarde dat de school de ouders en verzorgers actief betrekt, zodat die weten wat er te gebeuren staat én om het gesprek thuis te kunnen beginnen of voort te kunnen zetten. 

Thema-gerelateerde boodschappen voor leerlingen

Praten over liefde en seks is belangrijk zodat jij en de ander plezierige ervaringen kunnen hebben. Tegenwoordig praten leerlingen vooral veel online met elkaar over relaties en seks(ualiteit), zeker als hier op school weinig ruimte voor is. Hierdoor wordt de offline communicatie steeds spannender en lastiger. Offline contact heeft verschillen, maar ook overeenkomsten met online contact. 

Offline/online verschillen 

 • Offline weet je precies wie er tegenover je staat, online misschien niet.
 • Offline zie je iemands gezichtsuitdrukking en lichaamshouding, online heb je emoji’s.
 • Offline kun je elkaar ook aanraken als je dat wil (knuffel, kus, etc).

Iedereen is anders en dus communiceert iedereen ook anders.

Kernwaarden voor alle communicatie zijn:

 • Respect: voor de ander en voor jezelf. 
 • Luisteren: luister naar wat de ander zegt, laat de ander uitpraten, stel vragen, etc. 
 • Grenzen: vraag naar grenzen, ga niet over de grenzen van de ander of van jezelf. 

Voorwaarden voor plezierige communicatie kunnen zijn:

 • De tijd nemen: voor het gesprek, elkaar te leren kennen; wat vindt iemand wel of niet leuk? 
 • Veel samen zijn of minder samen zijn; sommigen vinden het fijn om elkaar vaak te zien en anderen liever iets minder. Dit is allebei oké, dus stem dit onderling af. 
 • Ruimte geven voor verschil; iedereen is anders, dit is juist wat relaties (in welke vorm dan ook) interessant maakt. 

Gadgets voor de Week van de Liefde

De eerste scholen die zich aanmelden krijgen het volgende opgestuurd:

 • Condooms met daarop gespreksstarters over het thema Let’s talk about Love & Sex om uit te delen aan leerlingen 
 • Posters om in de school te hangen  

Voor alle scholen zullen de volgende dingen te downloaden zijn:

 • Dobbelspel: print en plak de dobbelsteen en speel het spel met gespreksstarters met je leerlingen.
 • Menukaart: waar je tips krijgt om de lesweek in te richten en om een curriculum rondom seksuele vorming te bouwen.
 • Ouderbrief (template) om vanuit school de ouders in te lichten over de aankomende lessen.

Lesmaterialen

Het meest gewenste is als je seksuele vorming op structurele wijze terug laat komen in een doorlopende, erkende en effectieve leerlijn. Wil je in deze week specifieke aandacht aan het thema van de Week van de Liefde besteden? Dan geven wij hier een aantal tips van materiaal dat gebruikt kan worden.  

(Erkende) lesmaterialen, speciaal op dit thema gericht:

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.