Lessen Kriebels in je buik

Groep 1

Wie ben ik

Leerdoel: De leerlingen respecteren onderlinge verschillen tussen mensen.

Bekijk ook de les via de digitale leeromgeving.

Groep 2 

Jongens en meisjes 

Leerdoel: De leerlingen weten dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn
Bekijk ook de les via de digitale leeromgeving.

Wij zijn vriendjes 

Leerdoel: De leerlingen leren dat ze vriendschap kunnen sluiten met een kind dat anders is dan zijzelf. 

Hoe zeg ik nee

Leerdoel: De leerlingen leren te luisteren als anderen nee zeggen. 

Wat voelt fijn en wat niet 

Leerdoel: De leerlingen leren grenzen en wensen in verschillende situaties te respecteren. 

Groep 3 

Dit ben ik

Leerdoelen:

 • De leerlingen weten dat ieders lichaam en uiterlijk uniek en bijzonder is
 • De leerlingen krijgen handvatten om een positief lichaams- en zelfbeeld te ontwikkelen
 • De leerlingen krijgen handvatten om een positieve houding te ontwikkelen t.a.v. anderen, ongeacht verschillen in uiterlijke kenmerken
 • De leerlingen leren positieve eigenschappen van elkaar benoemen en elkaar te waarderen

Ik ben een jongen en ik ben een meisje

Leerdoel: De leerlingen leren dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn en zelf een keuze mogen maken in hoe zij zich kleden en/of gedragen. 

Mijn thuis 

Leerdoel: De leerlingen zijn zich bewust dat er verschillende gezinssamenstellingen zijn en respecteren deze verschillen. 

Prettige en niet prettige aanrakingen

Leerdoel:De leerlingen weten dat niemand hen mag dwingen of overhalen om iets te doen wat zij zelf niet willen. 

 

Groep 4 

Wat voel ik

Leerdoel: De leerlingen worden zich meer bewust van aanrakingen die wel of niet gewenst, prettig en toelaatbaar zijn. 

 

Groep 5

Dit ben ik

Leerdoelen:

 • De leerlingen hebben inzicht in bijzondere eigenschappen van zichzelf en ontwikkelen een positief zelf- en lichaamsbeeld
 • De leerlingen worden zich bewust van de schoonheids- en ideaalbeelden in de media en de mogelijke invloed ervan op hun eigen zelf- of lichaamsbeeld 

Jongens en meisjes: wat hoort bij wie? 

Leerdoel: De leerlingen weten dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn en gelijke rechten hebben. 

Wat voor gevoel krijg jij als, …. 
Leerdoelen: 

 • De leerlingen zijn zich ervan bewust dat iedereen eigen wensen en grenzen heeft 
 • De leerlingen weten dat het belangrijk is om hun eigen wensen en grenzen duidelijk te maken
 • De leerlingen weten dat je een ander niet mag dwingen iets te doen wat diegene niet wil 

Groep 6 

Bloos je van bloot

Leerdoel: De leerlingen kunnen uitleggen dat de gewoontes en normen over bloot per situatie kunnen verschillen en accepteren dat

Gezocht een vriend

Leerdoel: De leerlingen zijn zich ervan bewust dat je online vriendschappen op een verantwoordelijke manier aan moet gaan: met respect voor een ander en met oog voor eigen privacy.

Verschillende soorten relaties 

Leerdoel: De leerlingen leren dat er verschillende soorten relaties zijn en dat het belangrijk is om respectvol om te gaan met verschillen

Groep 7 

Meisjes in de puberteit & Jongens in de puberteit

Leerdoel: Leerlingen zijn zich ervan bewust dat er een grote diversiteit is in lichamelijke kenmerken en uiterlijke vormen en accepteren die.

Vriendschap en verliefdheid

Leerdoel: De leerlingen weten dat je verliefd kunt worden op iemand van het andere of hetzelfde geslacht, iemand met een andere of dezelfde culturele/ religieuze achtergrond, iemand met of zonder beperking en respecteren dat

Mannen en vrouwen 

Leerdoel: De leerlingen weten dat leerlingen gelijke rechten hebben en gelijkwaardig zijn. 

                                                                                   

 

Groep 8

Dit ben ik 
Leerdoelen: 

 • De leerlingen worden zich meer bewust van hun eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld
 • De leerlingen zijn zich ervan bewust dat iedereen uniek is en bijzondere eigenschappen en talenten heeft
 • De leerlingen zijn zich ervan bewust dat ieder lichaam uniek en speciaal is

Verliefdheid en seksuele oriëntatie
Leerdoelen:

 • De leerlingen weten dat heteroseksuelen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland dezelfde rechten hebben (recht om te trouwen, kinderen te krijgen, samen te wonen)
 • De leerlingen kennen de gevolgen van discriminatie op grond van seksuele voorkeur (homonegatief gedrag, homohaat). 
 • De leerlingen weten wat ze kunnen doen als ze zich in of bij een situatie van homonegatief gedrag bevinden en kunnen hier ook naar handelen.

Puberteit 
Leerdoel: De leerlingen zijn zich ervan bewust dat er een grote diversiteit is in lichamelijke kenmerken en uiterlijke vormen en accepteren dit.

Scroll
naar beneden