Kinderen aan het werk in de klas

Hoe doe ik dat als leerkracht?

Iedere leerkracht kan lesgeven over relaties en seksualiteit. Vaak is het een kwestie van gewoon beginnen en ervaring opdoen. En het is leuk! Misschien bent u bang voor de reacties van uw leerlingen. Wees gerust: de meeste leerlingen reageren heel positief. Want wie vindt het nu niet leuk om te horen over verliefdheid en seks. Als u zich onzeker voelt en de lessen goed wilt voorbereiden staan hieronder zeven tips.

Voordat ik begon, vond ik het best spannend en vroeg ik me af hoe de leerlingen zouden gaan reageren. Maar ze reageerden meteen zo enthousiast. Ik vond dit echt heel leuk.

Leerkracht groep 7

 

Leerkracht met leerling

 1. Sluit aan bij de ontwikkeling en behoeften van uw leerlingen.
  Er is al veel lesmateriaal voor jonge kinderen. Maak hier gebruik van. Of duik zelf eens in de leefwereld van uw leerlingen. Welke onderwerpen houden hen bezig? Waar hebben ze moeite mee? Wat weten ze wel of niet? Welk gedrag vinden ze wel of niet acceptabel in de klas? Sluit aan op deze vragen. U kunt hiervoor ook een vragenbox neerzetten. Hierdoor kunnen leerlingen anoniem vragen stellen. U weet hierdoor wat er speelt in uw klas en het geeft u de mogelijkheid op de vragen in te gaan op een door u gekozen tijdstip.
 2. Wat is het doel van de lessen?
  Wilt u dat ze meer kennis opdoen over het lichaam en verschillen tussen jongens en meisjes? Of wilt u dat ze een mening vormen over respectvol omgaan met elkaar? Of wilt u dat ze beter leren omgaan met wensen en grenzen en weten waar ze hulp kunnen krijgen? Het is belangrijk om een doel voor ogen te hebben en hierbij geschikt lesmateriaal te zoeken.
  Let erop dat u met een licht en makkelijk onderwerp start en zorg voor een bepaalde opbouw in de lessen. Dan raken kinderen hiermee vertrouwd en is de impact groter.
 3. Kies uw lesmateriaal
  Er zijn veel geschikte lesmaterialen voor leerlingen van allerlei leeftijden. Gebruik voor het geven van relationele en seksuele vorming een erkend en goed onderbouw lespakket. Deze zijn voor dit thema te vinden bij het Loket Gezond Leven. Het lespakket Kriebels in je buik, VeiligWijs en Kriebels in je buik SO zijn erkende en goed onderbouwde leerlijnen voor groep 1 t/m 8.
 4. Ken uzelf
  Voordat u start met relationele en seksuele voorlichting, is het goed om stil te staan bij uw eigen opvattingen, normen en waarden over relaties en seksualiteit. Met welke vragen of seksueel gedrag van jonge kinderen heeft u moeite, hoe kijkt u aan tegen homoseksualiteit, wat vindt u dat een kind op jonge leeftijd al moet kunnen of weten. Persoonlijke opvattingen zijn van invloed op de keuzes van onderwerpen en de manier van lesgeven. Het is van belang om leerlingen de ruimte te geven om hun eigen opvattingen, waarden en normen te ontwikkelen. Ook kinderen kunnen onderling verschillen in normen en waarden over seksualiteit. Leer hen respect op te brengen voor de opvattingen van een ander, ook als ze het er niet mee eens zijn. Realiseert u zich ook dat kinderen een hele andere beleving hebben van seksualiteit dan volwassenen. Een meer volwassen beleving komt pas als de kinderen in de puberteit komen.
 5. Zorg voor een veilige sfeer voordat u les geeft
  Maak vooraf afspraken met leerlingen over elkaar uit laten praten, elkaar niet uitlachen, elkaars mening respecteren, eigen grenzen aangeven en persoonlijke zaken niet doorvertellen. Start met lessen als kinderen elkaar al wat langer kennen. Zorg ook voor een goede opbouw in de lessen, begin niet de eerste keer met de spannendste les. Zorg ook voor afwisseling van werkvormen en maak het interactief. Sta zelf open voor het thema seksualiteit en wees betrokken bij wat er leeft bij leerlingen. Gebruik neutraal taalgebruik of maak afspraken over gebruik van bepaalde woorden. Signaleer ook vragen en problemen op het gebied van relaties seksualiteit en bied een luisterend oor en verwijs door naar de vertrouwenspersoon of mentor wanneer gewenst.
 6. Vraag om feedback van uw leerlingen
  Vraag na de lessen aan de leerlingen hoe ze de lessen vonden, wat ze ervan geleerd hebben en of het aansluit bij hun vragen. Leuke lessen blijven namelijk beter hangen! Vraag ook over welke onderwerpen ze nog les willen krijgen of waar ze nog vragen over hebben.
 7. Doe het niet alleen: deel uw ervaringen en betrek het team
  Als u voor dit onderwerp de enige leerkracht bent in de school, kunt u geïsoleerd raken en voor lastige situaties komen te staan. Als er draagvlak of ondersteuning is van collega’s (en ouders), staat u sterker. Doe het niet alleen maar samen! Probeer collega´s te overtuigen van nut en noodzaak van deze lessen. Deel uw ervaringen met uw collega’s en informeer naar ervaringen van andere collega’s. U kunt dan meer gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor het thema, lessen onderling beter op elkaar afstemmen, opgedane kennis en ervaring met elkaar delen en bij moeilijke situaties steun krijgen van elkaar.

Ervaringen

Door de lessen over weerbaarheid en seksuele grensoverschrijding is de sfeer in de klas echt verbeterd. Kinderen zijn beter in staat respect te hebben voor hun eigen en andermans wensen en grenzen.

 
Leerkracht groep 8
 

Juf dit zijn de leukste lessen! 

 
Leerling groep 5

Meer informatie

Scroll
naar beneden