week van de lentekriebels

Doe mee aan de Lentekriebels Award 2021

In maart 2018 werd voor het eerst de Lentekriebels Award uitgereikt. Met deze award prijst Rutgers de scholen in het basisonderwijs waar relationele en seksuele vorming vast onderdeel zijn van het schoolcurriculum. De Award wordt ook in 2021 weer uitgereikt tijdens de Week van de Lentekriebels. Bekijk de spelregels en meld u aan.

Selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor de award moet de school in ieder geval aan drie voorwaarden voldoen:

  • Een school moet gebruik maken van een doorlopende leerlijn. 
  • Ten tweede moet een school elk jaar structureel les geven over relaties en seksualiteit.
  • Als laatste moet op de school in elke groep les worden gegeven over relaties en seksualiteit.

Daarnaast zijn we benieuwd hoe een school het doet op de volgende aspecten: lessen, beleid, signalering, omgeving en enthousiasme. Dit kunt u op het aanmeldformulier (zie onder) omschrijven in maximaal 500 woorden.

Aanmelden voor de Award 2021

U kunt zich als school opgeven door dit formulier vóór 1 maart 2021 in te vullen. Ook als GGD kunt u een school voordragen. Dat doet u door dit formulier vóór 1 maart in te vullen. 

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een jury. Die bestaat uit professionals werkzaam in het onderwijs en op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele vorming. Zij letten naast de harde criteria op vijf aspecten: lessen, beleid, signalering, omgeving en enthousiasme.

Award en prijs

Uit de inzendingen kiest de jury drie genomineerde scholen. De winnende school krijgt de award en daarnaast een hele leuke prijs: 250euro! Dit is te besteden aan relationele en seksuele vorming op school. Voor de genomineerde scholen is er een oorkonde en een verrassingspakket.

Prijsuitreiking  

We reiken de Lentekriebels Award 2021 op de winnende school uit in de Week van de Lentekriebels (15 t/m 19 maart 2021).  

Aandacht voor seksuele en relationele vorming juist nodig

Kinderen staan op jonge leeftijd nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben. Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben. Ze durven bijvoorbeeld eerder vragen te stellen over seksualiteit. Ook ontwikkelen ze normen en waarden. Daarnaast worden ze weerbaarder. En ze leren respectvol met elkaar om te gaan.

Meer informatie

Scroll
naar beneden