Achtergrondinformatie

Er zijn verschillende bronnen met meer achtergrondinformatie over kinderen en seksualiteit en seksuele vorming aan leerlingen.

Richtlijn seksuele en relationele vorming
De ‘Richtlijn seksuele en relationele vorming’ biedt een kader voor iedereen die kinderen wil ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling. De brochure is een samenvatting van de richtlijn die door de Europese afdeling van de WHO is opgesteld, in samenwerking met de Bundeszentrale für gesuntheitliche Aufklärung. 

Leerplankader sport, bewegen en gezonde leefstijl 
In het leerplankader wordt per thema en leeftijdsgroep/onderwijstype beschreven wat aan bod dient te komen op school. De gekozen thema’s sluiten aan bij die van de Gezonde School-aanpak.

Seks onder je 25e

Hier vindt u de resultaten van seks onder je 25e 2017
Daarnaast is er in 2012 ook een onderzoek geweest. In dit boek worden de resultaten gepresenteerd van een representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar anno 2012.

 

 

Scroll
naar beneden