Eerst de theorie, dan de praktijk

Op de lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn van Hogeschool Windesheim worden studenten in twee stappen voorbereid op het geven van lessen over seksuele vorming. In het eerste jaar maken ze kennis met de theorie en de didactiek van seksuele en relationele vorming. In het tweede of derde jaar brengen ze die kennis in de praktijk. 

Het voelt misschien veiliger om het vooral over de technische zaken rondom seksualiteit te hebben. Maar echt in gesprek gaan met studenten levert veel meer op.

Eduard Boer 
docent gezondheidszorg en welzijn, Hogeschool Windesheim, Zwolle

Seksualiteit als onderdeel van gezond gedrag

In het eerste jaar volgen studenten de module over leefstijl en gezond gedrag. In deze module maken de studenten kennis met gezondheid en gezondheidsbevordering. Inhoudelijke thema’s die in deze module aan bod komen, zijn middelengebruik en seksualiteit. In drie tot vier lessen van elk drie uur gaat het bij het thema seksualiteit over onderwerpen als:

 • praten over seks
 • eigen normen en waarden
 • anticonceptie
 • soa's
 • diversiteit
 • seksuele diversiteit
 • seksuele rechten
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag

Studenten zoeken zelf informatie in de elektronische leeromgeving. Tijdens de lessen gaan ze met elkaar in gesprek en gebruiken ze verschillende werkvormen. Zoals bijvoorbeeld het Aids Beker Spel, de competentieopdracht uit Over seks gesproken en het tekenen en benoemen van het mannen- en vrouwenlichaam.

Verwerkingsopdrachten

De studenten doen verwerkingsopdrachten. Zo houden ze een interview met een vriend(in) over seksuele opvoeding, maken ze een werkvorm waarin ze rekening houden met diversiteit binnen de klas en schrijven ze een reflectie over hun competenties en kwaliteiten. Hierin laat de student zien in hoeverre hij of zij zichzelf al bekwaam genoeg vindt in het geven van lessen over seksualiteit en wat hij of zij nog verder wil leren en oefenen in de praktijk. Met een kennistoets wordt hun theoretische kennis getest.

Van theorie naar praktijk

In het tweede of derde leerjaar krijgen studenten de opdracht om tijdens hun stage een les over seksualiteit te geven. Hiermee leren ze de theorie uit de module naar de praktijk te vertalen. De les moet meer zijn dan alleen een PowerPointpresentatie, de student moet ook echt in gesprek gaan met de leerlingen. De student mag zelf het onderwerp van de les kiezen. Ze bespreken met hun stagebegeleider bij welk vak en op welke manier ze de les kunnen geven. Om de les voor te bereiden maken ze gebruik van de informatie uit de module in het eerste jaar en van de elektronische leeromgeving. 

Zo mogelijk wordt de les gefilmd, maar dat kan niet overal. De studenten worden beoordeeld op hun lesplan en reflectieverslag.

Tips

 

 1. Laat je niet overvallen. Denk van te voren na over hoe je om wilt gaan met persoonlijke vragen tijdens de les. En over hoe je een veilige sfeer kan creëren.
 2. Het mag ook leuk zijn tijdens de les. 
 3. Maak afspraken met leerlingen. Zoals: ‘er zijn geen gekke vragen’ of ‘we mogen wel lachen om seks, maar we lachen elkaar niet uit’.- Het mag ook leuk zijn tijdens de les. 
 4. Geef niet alleen aandacht aan negatieve aspecten, maar ook aan de positieve beleving van seksualiteit.
Scroll
naar beneden