Met weinig tijd toch veel bereiken?

Op de NHL Hogeschool is de tijd die ze aan seksuele vorming kunnen besteden beperkt. Ze kiezen er daarom voor de studenten zoveel mogelijk praktische handvatten mee te geven. Paula, docent Biologie, vertelt hoe zij dit aanpakt.

Als nieuwkomer op de NHL Hogeschool viel het mij echt op dat er nog geen aandacht was voor seksuele vorming. Inmiddels geef ik de lessen alweer zes jaar.

Paula Verbeem​
docent biologie, NHL Hogeschool, Noord-Nederland

Kennis en oefenen met werkvormen 

In de eerste les bespreken we de doelen van seksuele en relationele vorming en de internationale seksuele rechten. De seksuele ontwikkeling van 0-25 jaar komt ook aan bod. Studenten krijgen vervolgens opdracht om een lesopzet te ontwerpen en te presenteren. Ter voorbereiding hierop bestuderen de studenten de samenvatting van Seks onder je 25e. De kennis toetsen we door middel van een mondelinge overhoring. 

Studenten werken aan een eigen lesopzet en moeten deze presenteren. De lesopzet wordt beoordeeld op onder meer het creëren van een veilige sfeer, het gebruik van een actieve werkvorm en de aanwezigheid van originele elementen. 

Tijdens twee vervolglessen oefenen studenten met werkvormen die ze later in de praktijk kunnen inzetten:

  • Black box: maak een doos waar studenten vragen over seksualiteit in kunnen doen.
  • Binnencirkel- buitencirkel: Dit is een werkvorm waarbij leerlingen elkaar het antwoord op een vraag vertellen. Doordat de leerlingen tweetallen vormen leren de leerlingen naar elkaar te luisteren en komen leerlingen die elkaar misschien weinig spreken met elkaar in gesprek.
  • Pikasol-regels voor het creëren van een veilige sfeer.

 

Verbinding met stage?

De lessen over seksuele vorming zijn onderdeel van het vak fysiologie, voorplanting en ontwikkeling, gegeven in het tweede jaar. Nadeel daarvan is dat de lessen niet aan de stages gekoppeld kunnen worden. Er is nu weinig zicht of studenten het geleerde daadwerkelijk in de praktijk brengen tijdens hun latere stage.

Tips van Paula

  1. Maak gebruik van proces- Rubrics om de ontwikkeling van studenten te monitoren. Rubrics is een beoordelingsinstrument dat je tijdens het hele proces kunt toepassen. Bijvoorbeeld een mondelinge overhoring over de bestudeerde literatuur, feedback op de lesopzet en een presentatie van de ontworpen les. Op die manier krijg je deelresultaten en zorg je voor kwaliteit van de lesopzet.
  2. Vind niet opnieuw het wiel uit. Er bestaan al veel leuke werkvormen, leeractiviteiten en spellen die je in je lessen kunt gebruiken. 
  3. Soms kunnen (streng gelovige) ouders bezwaar hebben tegen lessen over seksualiteit. Wijs ze dan op de internationale seksuele rechten van jongeren. 

Lesmateriaal om te gebruiken

  • Over seks gesproken: Deze handleiding is bedoeld voor docenten van de tweedegraads lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn om studenten op te leiden tot leraren op het gebied van seksuele vorming.

Scroll
naar beneden