studenten tijdens college

Het belang van seksuele en relationele vorming

Sinds december 2012 zijn scholen in het voortgezet onderwijs verplicht les te geven over seksualiteit en seksuele diversiteit. Het thema is expliciet opgenomen in kerndoel 43. Het is dus belangrijk om aankomende leraren hier tijdens hun opleiding op voor te bereiden.

Belangrijke rol lerarenopleidingen

Het voortgezet onderwijs speelt een belangrijke rol in de seksuele en relationele vorming van jongeren.

Meer dan 90% van de jongeren krijgt informatie over seksualiteit op school.

Uit onderzoek blijkt echter dat leraren zich niet altijd voldoende toegerust voelen om onderwerpen rondom seksualiteit te bespreken.

samen op een bankje

Een paar voorbeelden van onderwerpen die lastig zijn:

  • Het bespreken van onderwerpen die raken aan de belevingswereld en persoonlijke ervaringen van jongeren.
  • Het bespreken van homoseksualiteit, vanwege homonegativiteit en misverstanden omtrent homoseksualiteit bij leerlingen.
  • Omgaan met uiteenlopende opvattingen over seksualiteit in een multiculturele klas.
  • Creëren van een veilige leeromgeving waarin onderwerpen rondom seksualiteit besproken kunnen worden.

Daarom is het van belang dat aankomende leraren tijdens hun opleiding voldoende worden voorbereid om les te geven over seksualiteit en relaties en om jongeren bij hun seksuele ontwikkeling te begeleiden. De lerarenopleidingen vinden dit zelf ook belangrijk. Dit blijkt uit het feit dat het thema seksualiteit en relaties is opgenomen in de kennisbases van de tweedegraads lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn.

Kennisbasis

De kennisbases van de lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn besteden ook aandacht aan het thema ‘seksualiteit en relaties’:

  • Systeemconcept 4: reproductie, concept: seksualiteit en relaties (kennisbasis docent biologie bachelor, p.27).
  • Thema 8: leefstijl en zorgzelfstandigheid, categorie/kernconcept: leefwereld jongeren (kennisbasis docent gezondheidszorg & welzijn, bachelor, p.22)

Meer informatie

Scroll
naar beneden