Brugklassers (FlickrCC_hindrik_sijens)

De seksuele ontwikkeling van 19 tot 25 jaar

Jongeren zijn in deze levensfase min of meer onafhankelijk van hun ouders en hebben vaak nog maar weinig verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd ontstaat op deze leeftijd langzamerhand een gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen doen en laten. Deze fase staat sterk in het teken van het ontdekken van verschillende partners en samenlevingsvormen. Over het algemeen gaan relaties langer duren. Maar ze worden ook vaak na kortere of langere tijd beëindigd, waarna weer een nieuwe vaste relatie wordt aangegaan. De meeste jongeren tussen de 19 en 25 jaar zijn seksueel actief.

Lichamelijke ontwikkeling

Het lichaam van jongeren is nu volgroeid. Deze groep is, vergeleken met jongeren tussen de 15 en 19 jaar, meer tevreden over het eigen lichaam. Onder 19- tot 25-jarigen vindt ruim de helft van de jonge mannen en vrouwen zichzelf aantrekkelijk. Toch bestaan er bij jonge vrouwen zorgen over het eigen lichaamsbeeld . Zij zijn extra gevoelig voor schoonheidsidealen in de media en voelen zich soms meer onder druk gezet om aan bepaalde (geseksualiseerde) beelden te voldoen.

Relationele ontwikkeling

Jongeren in deze leeftijd gaan duurzamere relaties aan. Binnen relaties gaan vertrouwen en steun een belangrijkere rol spelen. Toch worden relaties op deze leeftijd ook nog wel vaak na kortere of langere tijd beëindigd, waarna weer een nieuwe vaste relatie wordt aangegaan. Dit patroon noemt men ook wel seriële monogamie. 

Seksueel gedrag

De meeste jongeren tussen de 19 en 25 jaar geven aan dat seks voor hen belangrijk is. Rond het 21e jaar is bijna iedereen wel eens seksueel opgewonden geweest. Ook hebben bijna alle jongeren op deze leeftijd wel eens zin in seks met een partner. De helft van de jonge mannen en een kwart van de jonge vrouwen zegt dat ze veel behoefte hebben aan seksueel contact. Hierop scoren ze significant hoger dan mannen en vrouwen in andere levensfasen. Sommige mensen hebben ‘afwijkende’ behoeften of verlangens (parafilieën). Sadomasochistische verlangens en gedragingen komen daarvan het meeste voor. 

In deze leeftijdsgroep masturbeert 85% van de jonge mannen en 66% van de jonge vrouwen wel eens. Van de 19-jarigen heeft 80% ervaring met geslachtsgemeenschap, bij 24-jarigen is dit 90%. Vingeren en aftrekken komen vrijwel in elk seksueel contact voor. 1 op de 10 jongeren doet ook regelmatig aan orale seks. Een meerderheid van de homoseksuele jonge mannen heeft ook anale seks. Onder heterojongeren komt dit minder voor. 61% van de jonge mannen en 39% van de jonge vrouwen keek het afgelopen half jaar wel eens naar porno.

Jongeren tussen de 19 en 25 zijn behoorlijk tevreden over hun seksleven. Slechts 2 tot 5% van de jongeren geeft aan dat seks voor hen omgeven is met gevoelens van schuld, schaamte of afkeer. Masturbatie wekt nog steeds de meeste schuldgevoelens op. Christelijke en islamitische jongeren hebben vaker gevoelens van schuld en schaamte dan andere jongeren. Zij geven minder vaak aan dat ze seks belangrijk vinden of van alles uit willen proberen. Bij de jongeren die op deze leeftijd nog maagd zijn, is de meest genoemde reden dat het er gewoon nog niet van gekomen is. Daarnaast wil 24% van de jonge mannen en 35% van de jonge vrouwen uit deze groep eerst trouwen voordat ze aan seks beginnen. 

Seksuele oriëntatie

In deze leeftijdsgroep weten de meeste jongeren wel of zij hetero-, homo- of biseksueel zijn. Een groot deel van de homo- en biseksuele jongeren heeft de coming-out na het 19e jaar. Coming-out speelt daarnaast levenslang een rol. In elke nieuwe context moet iemand opnieuw afwegen of hij of zij wel of niet open wil en kan zijn over de seksuele oriëntatie. Veel homoseksuele jongeren krijgen op school en op hun werk te maken met vervelende opmerkingen en grapjes over hun seksuele oriëntatie.

Meer informatie

Scroll
naar beneden