studenten tijdens college

Signaleren

Studenten op de lerarenopleidingen kunnen problemen hebben op het gebied van relaties en seksualiteit. Het is belangrijk dat u deze tijdig kunt signaleren en weet hoe u hiermee kunt omgaan.

Tijdens een les over seksuele trauma’s merkte ik dat een studente steeds stiller werd en zich terugtrok. Opeens barstte de bom: de studente begon te huilen en wilde weg. Ik zei dat ze mocht gaan als ze dat wilde en dat deed ze. Aan het eind van de les heb ik de klas gevraagd het aan haar te laten om er al dan niet op terug te komen. Later heb ik haar gesproken en gewezen op informatie en hulp binnen en buiten de school.

Docent lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn

Soort problemen

Op het gebied van seksualiteit en relaties kunnen verschillende problemen spelen:

 • Ongewenste zwangerschap, abortus.
 • Soa’s.
 • Seksueel misbruik, seksuele grensoverschrijding of seksuele uitbuiting.
 • Problemen rond de seksuele voorkeur, bijvoorbeeld niet durven uitkomen voor of onzekerheid over de seksuele voorkeur. Of geconfronteerd worden met homo-negativiteit.
 • Seksuele problemen, zoals pijn bij het vrijen of problemen met klaarkomen.

 

seksuele_diversiteit_COCMiddenNederland

Onzichtbaar

Problemen met seksualiteit en relaties zijn niet altijd direct zichtbaar:

 • Riskant gedrag vindt vaak plaats in de privésfeer en is zelfs voor de directe omgeving niet altijd zichtbaar.
 • Er ligt vaak een taboe op het onderkennen en uiten van problemen op het gebied van seksualiteit en relaties.
 • Sommige soa’s geven geen klachten en worden pas laat opgemerkt. Ook een ongewenste zwangerschap wordt niet altijd tijdig opgemerkt.

Wanneer is er iets mis?

Mogelijke signalen dat er iets aan de hand is:

 • Concentratieproblemen, achteruitgang in leerprestaties, spijbelen, niet actief deelnemen aan de lessen.
 • Zeer meegaand gedrag, of juist agressief en opstandig gedrag.
 • Neiging tot isoleren, depressieve gevoelens.
 • Angstige en emotionele reacties, bijvoorbeeld schrikreactie bij aanraken.
 • Lichamelijke klachten, zoals buik- of hoofdpijn, vermoeidheid of jeuk aan de geslachtsdelen.

Tips

 1. Geef van tevoren aan dat studenten altijd bij u terecht kunnen als zij vragen of problemen hebben. Dat ze dit ook na de les of per mail kunnen doen.
 2. Zorg er voor dat u op de hoogte bent van hoe de signalerings-, hulp- en verwijsstructuur binnen uw opleiding is geregeld. En dat u op de hoogte bent van externe informatie- en hulpverleningsmogelijkheden.
 3. Bij het signaleren van een (mogelijk) probleem is het belangrijk om dit ter sprake te brengen in een persoonlijk gesprek. Geen geheimhouding beloven, maar wel discretie en zorgvuldigheid bij het vervolgtraject.
 4. Erkenning van het probleem, het tonen van medeleven is soms al voldoende. Het verwijzen naar meer informatie of een hulverleningsinstantie kan een volgende stap zijn. Meer kan en hoef je als docent vaak niet te doen.
 5. Kom aan het eind van de les even terug op wat gebeurd is, geef aan dat het bij de betreffende student ligt om het er al dan niet over te hebben met de medestudenten.
 6. Wees op de hoogte van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de meldplicht en aangifteplicht seksueel misbruik in het onderwijs.
 7. Trek parallellen tussen wat hier gebeurt en waar studenten later bij hun lessen seksuele vorming alert op moeten zijn.

Meer informatie

Scroll
naar beneden