Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Studenten kunnen seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Denk hierbij aan seksistische opmerkingen, seksuele intimidatie of homonegatief gedrag, pesten via internet, verspreiding van seksueel getinte filmpjes, sexting of grooming (als slachtoffer, omstander of pleger). Wat kan jij doen?

Voorbeelden van seksueel ongewenst of grensoverschrijdend gedrag: 

  • een groep jongens die meiden op het schoolplein nafluiten of hen op andere manieren seksueel intimideert; 
  • een student die wordt gepest en buitengesloten omdat hij volgens geruchten homo zou zijn; 
  • student die blootfoto’s van medestudenten via whatsapp of mail verstuurt;
  • meiden die zich seksueel uitdagend opstellen; 
  • docenten die 'seksueel getint' online contact hebben met studenten.

 

Tips hoe om te gaan met signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 

  1. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan een aanleiding zijn om het thema met de studenten te bespreken of er les over te geven. 
  2. Geef duidelijk aan dat studenten altijd bij jou terecht kunnen als zij vragen of problemen hebben, na de les of per mail. 
  3. Introduceer, indien mogelijk, de vertrouwenspersoon in de klas en laat deze toelichten waarvoor studenten bij hem of haar terecht kunnen en hoe. 
  4. Stel jezelf op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld en de meldplicht en aangifteplicht seksueel misbruik in het onderwijs.

Meer informatie

Scroll
naar beneden