Studenten met negatieve seksuele ervaringen

Soms zijn er studenten die negatieve seksuele ervaringen hebben en hierover met medestudenten praten of tijdens de les. Wat doe je? Onderstaande tips kunnen je helpen:

Tips

  1. Wees tijdens de les alert op reacties en signalen van studenten. Het kan zijn dat je tijdens de les iets opvangt over persoonlijke problemen. Je kan de betreffende student laten merken dat hij of zij bij jou terecht kan met vragen of problemen. 
  2. Als een student je in vertrouwen neemt, bedank de betreffende student voor het vertrouwen en kijk wat de student aan ondersteuning nodig heeft. Verwijs zo nodig naar de vertrouwenspersoon of mentor of naar externe instanties. Bewaak dat de andere studenten respectvol omgaan met deze 'onthuling'.
  3. Als een student overstuur de klas verlaat, maak dan een inschatting wat het beste is: bijvoorbeeld meelopen, een vriend(in) vragen mee te gaan of na de les de student opzoeken om een gesprek aan te gaan.
  4. Bespreek de situatie na in de klas zonder op de persoonlijke situatie van de student in te gaan. Probeer te voorkomen dat medestudenten gaan speculeren over wat er aan de hand is. Geef zo nodig zelf even een korte uitleg, zonder op details in te gaan. 
Scroll
naar beneden