Pabo_jongeren_JurgenMemelink_HU

Good practices

De seksuele ontwikkeling van jonge kinderen en seksuele vorming kan in verschillende vakken worden ingebed. Hieronder een aantal voorbeelden van hoe verschillende pabo's het aanpakken.

Iselinge Hogeschool Doetinchem

'Iselinge Hogeschool organiseerde het afgelopen jaar in samenwerking met de GGD de ‘Dag van de Liefde’.
Op deze feestelijke dag werd er een voorstelling gegeven, rozen uitgedeeld en was er een stand van de GGD.
De Dag van de Liefde is een afsluiting van het bredere project ‘Juf/meester, doet u ook aan seks?’, waarbij tweedejaars pabostudenten meer leren over relationele en seksuele vorming op de basisschool.
Tijdens het project zijn er verschillende trainingen en lessen gegeven. Eerst is er gestart met een training voor de docenten zelf over het Vlaggensysteem. Dit is een methode om seksueel gedrag bij kinderen te kunnen duiden. 

Docente legt uit aan meisje

Later gaven de docenten de eigen studenten les. Met behulp van leskisten van de GGD, het Lespakket ‘Relaties en seksualiteit’ en het draaiboek ‘Kriebels op school’ kregen de studenten de mogelijkheid om de vaardigheden te oefenen door voor elkaar workshops en lessen te organiseren. Studenten waren enthousiast en toonden veel inzet.'

(Hanna Geerdes, docent levensbeschouwing, identiteit en geestelijke stromingen)

Pabo Almere

'Wij hebben het ingebed in het vakgebied “mens en wereld”. Hieronder vallen geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs en techniek. We zoeken altijd naar overkoepelende didactische thema's voor het hele vakgebied. Maar bij seksuele en relationele vorming werkt dat niet, want dat is lastig te combineren met aardrijkskunde en geschiedenis.

Daarom staat seksuele en relationele vorming helemaal op zichzelf, met drie aparte lessen over het onderwerp. Er is geen toets en er zijn geen studiepunten aan gekoppeld.'

(Yolanda Halbesma, opleidingsdocent)

Hogeschool Marnix Academie Utrecht

'Alle studenten krijgen in het tweede jaar het vak gezondheidskunde. Een van de zeven lessen gaat over seksualiteit en relaties. De les ervoor is al een voorbereiding erop, die gaat over sociale en emotionele ontwikkeling. In de les erna komt het ook weer terug, want die gaat over kindermishandeling. Daarnaast komt het onderwerp bij andere vakken aan bod. In het eerste en tweede jaar bij het vak leerkracht, daar gaat het over integriteit en wat voor soort leraar je wilt zijn. Bij de verplichte minor natuur, milieu en techniek leren tweedejaars over hoe je lijf in elkaar zit, en daar komt seksualiteit natuurlijk ook om de hoek kijken. In het tweede jaar zitten ook twee keuze-trainingslijnen, een over relaties en seksualiteit en een over (pre-)pubers.'

(Daphne Drost, docent gezondheidskunde, pedagogiek en onderwijskunde)

HAN pabo Groenewoud Nijmegen

'Binnen het leergebied “oriëntatie op jezelf en de wereld” geven we drie vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, en natuur en techniek. Daarbinnen valt het vak “educaties”. Dat zijn twee lessen over maatschappelijke vraagstukken als sociale media en overgewicht. En seksualiteit dus. De eerste les is algemeen, de tweede les gaat over seksuele en relationele vorming als concreet voorbeeld. Ik heb hier ruimte voor gemaakt binnen de lessenserie, maar dat betekent wel dat ik minder aandacht aan bijvoorbeeld duurzaamheid kan besteden. De studenten krijgen er geen studiepunten voor, maar er is wel een participatieplicht.'

(Diana Prins, docent educaties)

Saxion Hogescholen Deventer

'Het vak relationele en seksuele vorming is bij ons een keuzevak tijdens de tweede fase van de opleiding (het tweede en derde jaar). Het vak bestaat uit zeven colleges van 90 minuten en een tentamen. De studenten krijgen er drie studiepunten voor. Van de 80 tweedejaarsstudenten hebben dit jaar 61 studenten het vak gekozen.'

(Gert Talens, docent natuuronderwijs en techniek)

Inholland Alkmaar

'In het vierde jaar krijgen studenten het vak “gezond gedrag”. Dat bestaat uit twee trainingen van ieder 90 minuten, waarvan een over seksuele voorlichting en seksuele ontwikkeling gaat. Daarnaast komt seksuele en relationele vorming ook aan bod tijdens andere vakken. Bijvoorbeeld in het eerste jaar bij het vak ontwikkelingspsychologie, in het tweede jaar bij leerpsychologie, in het derde jaar bij zorgsysteem en adaptief onderwijs en in het vierde jaar bij een training oudergesprekken.'

(Joelle Tiebie, docent pedagogiek, psychologie en onderwijskunde)

Scroll
naar beneden