Omgaan met weerstand

Sommige studenten zullen weinig met het thema ‘relaties en seksualiteit’ hebben of vinden dat het niet op school behandeld hoeft te worden. Persoonlijke ervaringen, verschillen in normen en waarden, gevoelens van verlegenheid of schaamte kunnen hierbij een rol spelen. Het is van belang hier oog en oor voor te hebben en parallellen te leggen met de praktijk van het basisonderwijs.

  1. Leg uit waarom dit vak wordt gegeven
    Verwijs hierbij naar de verplichte kerndoelen van het basisonderwijs. 
  2. "Als kinderen seksuele vorming krijgen, beginnen ze eerder aan seks."
    Sommige leerkrachten of ouders zijn bang dat kinderen door lessen seksuele vorming eerder seksueel actief worden. Het blijkt echter dat deze jongeren pas later aan seks beginnen en als ze hier zelf aan toe zijn. Ook zijn de jongeren beter voorbereid. Door erover te praten raken ze vertrouwd met het onderwerp, ontwikkelen ze een taal over seksualiteit en leren ze respectvol met elkaar om te gaan.
  3. "Maar seksualiteit speelt toch nog helemaal niet bij jonge kinderen?"
    Seksualiteit is steeds nadrukkelijker aanwezig in de maatschappij. Kinderen worden er al op jonge leeftijd mee geconfronteerd: op televisie, door reclame op straat, via hun mobiele telefoon en op internet. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om met kinderen te praten over seksualiteit. Voor een gezonde seksuele ontwikkeling van een kind is het belangrijk om niet alleen voorlichting te geven over voortplanting en de puberteit, maar ook te praten over gevoelens, seksueel getinte beelden, relaties en seksualiteit.

Tip

Geef aan dat dit soort discussies later ook met ouders, of collega’s kunnen plaatsvinden. Laat de studenten zelf argumenten verzinnen waarom het juist wel van belang kan zijn om seksualiteit bij jonge kinderen bespreekbaar te maken. 

Meer informatie

Scroll
naar beneden