Pabo_jongeren_JurgenMemelink_HU

Tips voor het lesgeven

Als u studenten wilt voorbereiden op het geven van lessen over relaties en seksualiteit zijn er verschillende tips.

Ken uzelf

Seksualiteit is een persoonlijk en intiem thema. Het is daarom goed om stil te staan bij uw eigen opvattingen over relaties en seksualiteit, de aanpak van seksuele vorming en uw rol als docent. Heeft u vooral aandacht voor cognitieve- of eerder voor sociaal-emotionele aspecten? Of richt u zich op beide aspecten?

Ken uw klas

In een klas treft u een diversiteit aan studenten. Studenten kunnen verschillen in sekse, leeftijd, werkervaring, ervaringen op het gebied van seksualiteit, in seksuele oriëntatie en in culturele achtergrond. Het is goed om hier aandacht voor te hebben, ook omdat studenten hier later in hun werk mee te maken (kunnen) krijgen.

Positieve benadering

Leg de nadruk op het perspectief van jonge kinderen. Benader seksualiteit positief en in de context van relaties, leg niet teveel nadruk op de problematische aspecten. Benadruk dat ook jonge kinderen recht hebben op een veilige en gezonde seksuele ontwikkeling en dat het onderwijs hierin een rol heeft.

Kies lesmateriaal

De keuze voor lesmateriaal en werkvormen zal mede afhankelijk zijn van de beschikbare tijd en de ruimte voor het thema binnen het curriculum. Het kan handig zijn om lesmateriaal te kiezen dat aansluit bij de SBL-competenties. Een voorbeeld hiervan is het lespakket ‘Juf, doet u ook aan seks?’.

Veilige sfeer creëren

Gezien de thematiek is het belangrijk om in de klas met studenten een veilige sfeer te creëren.

  • Introductie
    Zorg dat u uw studenten niet overvalt met het onderwerp, maar geef duidelijk aan wat ze kunnen verwachten. En wat u van hen verwacht.
  • Werkafspraken
    Maak duidelijk werkafspraken zoals: alles blijft tussen ons, verschillen worden gerespecteerd, elkaar uit laten spreken, we lachen elkaar niet uit.

Draagvlak creëren en inbedding in de vakken

Als er binnen de opleiding draagvlak is voor het thema of als het thema is opgenomen in het curriculum, staat u als docent sterker. Sommige pabo’s kiezen ervoor om van seksuele en relationele vorming of seksualiteit en jonge kinderen een apart vak te maken. Andere scholen verdelen het onderwerp over bestaande vakken. De indeling in vakgebieden is per pabo verschillend. Seksuele en relationele vorming en aandacht voor seksualiteit kan een plaats krijgen in vakgebieden als: natuur en techniek, gezondheidskunde, pedagogiek, levensbeschouwing, didactiek etc. Door aandacht te geven aan dit thema kan ook aansluiting gezocht met de SBL-competenties waaraan aankomende docenten moeten voldoen.

 

 

Scroll
naar beneden