Kinderen aan het werk in de klas

Seksuele ontwikkeling 6-9 jaar

Vanaf 7 jaar kennen kinderen de sociale regels steeds beter. Schaamte doet dan ook zijn intrede. Je ziet dat kinderen eerder de wc-deur op slot doen of een handdoek om zich heen houden bij het omkleden. Kinderen zijn soms verliefd en een enkel kind heeft ‘verkering’. Dit gaat nog niet veel verder dan “dat je met elkaar gaat”.

Lichamelijke ontwikkeling

hVanaf een jaar of 8 ontdekken kinderen steeds meer verschillende kanten van zichzelf en weten ze ook dat een persoon tegengestelde gevoelens of kwaliteiten kan hebben. Ze worden steeds bewuster van de mening van anderen en vergelijken zichzelf ook met anderen of met hoe ze zouden willen zijn. Daardoor wordt de zelfwaardering steeds realistischer en kunnen kinderen over bepaalde kenmerken of vaardigheden van zichzelf onzeker zijn. 
In deze leeftijdsfase kunnen kinderen zich dan ook wel eens ineens ongemakkelijk voelen in gezelschap. De meeste kinderen willen zich niet meer uitkleden waar volwassenen bij zijn en lopen niet meer in hun blootje.

klassegesprek_groep5&6_Weekvandelentekriebels_seksuelevoorlichting

Relationele ontwikkeling

Het aantal vriendschappen neemt toe en vriendschappen worden intensiever. Kinderen van deze leeftijd kiezen steeds vaker voor vrienden van hetzelfde geslacht. Jongens vinden meisjes vaak ‘stom’ en ‘kinderachtig’, meisjes vinden jongens vaak ‘wild’ en ‘stoer’ doen.
Op deze leeftijd ontstaan de eerste verliefdheden. Vanaf een jaar of 8 kunnen vrijwel alle kinderen beschrijven hoe het voelt om verliefd te zijn en zijn de meeste van hen ook wel eens verliefd geweest. Sommige kinderen hebben dan ook ‘verkering’, meestal met iemand uit de klas. Deze relatie bestaat vaak slechts uit het bij elkaar staan in de pauze of met een groep vrienden rondhangen. Er is nauwelijks lichamelijk contact (ook geen handen vasthouden of zoenen) en ze brengen ook zelden tijd met elkaar door zonder anderen erbij.

Genderidentiteit

Genderstereotiepe ideeën nemen in deze levensfase weer wat af. Kinderen weten nu ook beter dat een jongen ook een jongen kan zijn als hij zich niet volgens de genderrol gedraagt. 

Seksueel gedrag

In deze leeftijdsfase gaan kinderen steeds meer vragen stellen over seksualiteit. Vanaf 7 jaar gaan ze begrijpen dat geslachtsdelen ook een seksuele functie hebben. De meerderheid van de 7- en 8-jarigen weet dat je geslachtsgemeenschap moet hebben om zwanger te worden. Vanaf 9 jaar weten kinderen vaak wel dat je ook om andere redenen seks kunt hebben. De meesten weten ook dat je verkering kunt hebben met iemand van hetzelfde geslacht. 
  
Ook in deze levensfase stimuleren kinderen hun geslachtsdelen. Zij kunnen dan soms ook een orgasme krijgen of opgewonden raken. Kinderen van 6 jaar en ouder spelen nog steeds wel eens een seksueel (rollen)spel. Nieuwsgierigheid is hierbij de belangrijkste drijfveer. Meestal worden de geslachtsdelen alleen bekeken of aangeraakt. De meeste seksuele ervaringen met andere kinderen zijn vrijwillig. Meestal vinden deze contacten plaats met één ander kind, van hetzelfde geslacht, omdat kinderen nou eenmaal meer met hun eigen seksegenoten spelen. Dat hoeft niet te betekenen dat een kind een homoseksuele oriëntatie of identiteit zal ontwikkelen. 

Meer informatie

Scroll
naar beneden