Brugklassers (FlickrCC_hindrik_sijens)

Het belang van seksuele en relationele vorming in het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs speelt een belangrijke rol om jongeren te ondersteunen bij een positieve seksuele ontwikkeling. Op de middelbare school maken jongeren grote veranderingen mee op het gebied van relaties en seksualiteit. Hun lichaam verandert, ze ontwikkelen hun eigen genderidentiteit en seksuele voorkeur, gaan vaak eerste intieme relaties aan en sommigen beginnen te experimenteren met seks.

VO_jongeren_flickrCC_fransPeeters

Met lessen over seksuele en relationele vorming op school krijgen leerlingen meer kennis over hun eigen lichaam, relaties en seksualiteit, worden zij zich bewust van verschillen in normen en waarden, leren zelf verantwoorde keuzes te maken en respectvol met elkaar om te gaan. Als leerlingen eraan toe zijn, leren ze op een positieve manier uitdrukking te geven aan seksualiteit en deze op een veilige, prettige en gewenste manier vorm te geven.

Als je jong bent moet je niet zelf op zoek moeten gaan naar seksuele voorlichting. Eigenlijk zouden scholen dat gewoon goed moeten aanbieden.

A. Hjalmar (LHBT Youtuber)
 

Kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de school verplicht is om hieraan aandacht te besteden.

Het leerplanvoorstel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt leraren en scholen meer houvast als het gaat om seksualiteit en seksuele diversiteit. Er is een toelichting geschreven op het kerndoel en de begrippen seksualiteit, diversiteit en seksuele diversiteit worden uitgelegd. Dit biedt een duidelijk kader en laat zien hoe u hieraan invulling geeft. Er is ook een link gemaakt met het brede begrip sociale veiligheid op school en het thema burgerschap.

Winst voor scholen

Seksuele vorming draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van de leerlingen. En aan de preventie van ongewenste zwangerschap, abortus, seksuele grensoverschrijding en soa/hiv en homonegatief gedrag. Dit leidt tot meer zelfbewuste, seksueel gezonde jongeren, en uiteindelijk ook minder schooluitval en een beter toekomstperspectief.

Meer informatie

Scroll
naar beneden