Brugklassers (FlickrCC_hindrik_sijens)

Lesmethode Lang Leve De Liefde

Met het lespakket kunnen docenten in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs leerlingen ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes in liefde, relaties, seksualiteit en veilig vrijen. Hiermee werken de leerlingen aan hun kennis, maar ook aan hun houding en vaardigheden ten aanzien van relaties en seksualiteit. Er zijn verschillende versies van het lespakket beschikbaar afgestemd op de leeftijd en het schoolniveau van de leerlingen. Ook zijn er enkele aanvullende lesmodules beschikbaar.

Lang Leve de Liefde voor de onderbouw

Er zijn twee versies voor de onderbouw:

Vmbo, havo en vwo: 

Dit lespakket is bedoeld voor de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Het lespakket van zes lessen bestaat uit een leerlingenmagazine, filmpjes, een e-learningomgeving voor leerlingen en een handleiding voor docenten.

Bekijk de lesmethode voor vmbo, havo en vwo

Praktijkonderwijs en vmbo-bb: 

Dit lespakket is bedoeld voor leerlingen van 13-15 jaar in de onderbouw van het praktijkonderwijs en vmbo-bb. Het lespakket bestaat uit zes lessen, een leerlingenmagazine, filmpjes en een docentenhandleiding en is aangepast aan het niveau van de leerlingen. Dat betekent onder andere korte zinnen, eenvoudig taalgebruik en veel doe-opdrachten.

Bekijk de lesmethode voor het praktijkonderwijs en vmbo-bb. 

Lang Leve de Liefde voor de bovenbouw

Er zijn twee versies voor de bovenbouw:

Havo en vwo:
De lesmethode voor de bovenbouw bestaat uit vier thema's en is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo (klas 4-5-6). Het lesprogramma is voor een deel lesstofvervangend (thema’s voortplanting, seksualiteit) en dekt ook een deel van de eindexamentermen Biologie voor havo/vwo (domein C2). Het programma maakt gebruik van de concept-context benadering. Er wordt veel gebruik gemaakt van interactieve werkvormen, deels online en deels klassikaal.

Bekijk de lesmethode voor havo en vwo.

Praktijkonderwijs en vmbo:

De Herhalingsmodule Lang Leve de Liefde voor het praktijkonderwijs en het vmbo is een vervolg op het Lang Leve de Liefde onderbouw-pakket, maar kan ook los worden ingezet. Deze Herhalingsmodule bestaat uit een docentenhandleiding, een leerlingenmagazine met zes lessen en vier films. Naast het voorkómen van soa’s en grensoverschrijdend gedrag, is de Herhalingsmodule specifiek gericht op preventie van tienerzwangerschap en tienerouderschap. De Herhalingsmodule is bedoeld voor leerlingen in de klassen 3 en 4 van het praktijkonderwijs en vmbo.De zinnen en tekststukjes zijn kort en het lettertype groot. Het taalgebruik is eenvoudig en er zijn veel doe-opdrachten.

Een greep uit de reacties van docenten en leerlingen:

‘Het leerlingenmagazine is kleurrijk, duidelijk en spreekt leerlingen aan’ (docent, 46 jaar).  Het is fijn dat je zelf keuzes kan maken, bijvoorbeeld om in te korten of juist een onderwerp langer aan te pakken’ (docent, 52 jaar). ‘Ik vond die les van vandaag met die filmpjes kijken leuk’ (meisje, 15 jaar). ‘Het is goed om te herhalen’ (jongen, 15 jaar). 

Bekijk de lesmethode voor het praktijkonderwijs en vmbo.
 

Aanvullende lesmodules

  • De Toolkit L.O.V.E. Online: Een special bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw voor praktijkonderwijs en vmbo. Deze toolkit gaat over sexting, grooming en online veiligheid.
  • Jij en de Media: Deze module is bedoeld voor vmbo-leerlingen van 13 tot 15 jaar en bestaat uit een docentenhandleiding (gratis te downloaden) en een jongerenmagazine (voor €0.50). In twee lessen leren jongeren genuanceerder kijken naar media en meer over stereotyp gendergedrag.
  • Wensen en Grenzen: Deze module bevat een versie voor de onderbouw en een versie voor de bovenbouw van het praktijkonderwijs en vmbo-bb. Het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Het Soa-practicum: Dit is een module bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw en is bedoeld om leerlingen op een leuke en praktische manier bewust te maken van de verspreidingssnelheid van bacteriën en het verspreidingsgevaar van bacteriële soa's.
  • Lesbrief Seksuele Diversiteit: De lesbrief is een verdiepingsles bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw (voor vmbo, havo en vwo).Er wordt aandacht besteed aan seksuele diversiteit en het bevorderen van homoacceptatie.

Meer over deze lesmethoden 

  • Alle informatie over deze lesmethoden, materialen, films, downloads en bestellingen vindt u op de website van Langlevedeliefde.nl.
  • Speciaal voor Lang Leve de Liefde voortgezet onderwijs is er een docentenwebsite: Lesgevenindeliefde.nl. Hier vindt u video’s, ervaringsverhalen en veel tips van collega-docenten over de meest voorkomende dilemma’s in relationele en seksuele vorming.

Meer weten?

Scroll
naar beneden