Professor Burgerschool in Amsterdam Nieuw-West

Op de Professor Burgerschool in Amsterdam Nieuw-West wordt sinds drie jaar seksuele vorming gegeven aan leerlingen met een auditieve beperking. ‘Dat was nodig, omdat we merken dat deze leerlingen kwetsbaar zijn en eerder risico lopen op seksueel misbruik’, aldus Viola Laan, teamleider op de school. Hoe geven zij seksuele vorming? Lees hier hun verhaal en tips voor in de praktijk!

We hebben als eerste school voor speciaal onderwijs in Nederland het themacertificaat ‘Relaties & Seksualiteit’ van de Gezonde School toegekend gekregen!

Viola Laan
Teamleider Professor Burgerschool

Viola Laan is teamleider op de professor Burgerschool in Amsterdam Nieuw West. Een school voor leerlingen met een auditieve beperking in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Sinds 2013 krijgen de leerlingen lessen seksuele vorming op school.

‘De eerste stap die we genomen hebben is deelnemen aan de Week van de Lentekriebels, een leuke en laagdrempelige manier om met het onderwerp aan de slag te gaan.’

Wat wij doen

De leerlingen uit groep 1 t/m 8 krijgen tijdens de landelijke Week van de Lentekriebels vijf lessen uit het lespakket Kriebels in je buik so. Daarnaast herhalen leerkrachten het hele schooljaar lessen uit het programma en breiden ze dit naar eigen inzicht verder uit. De herhaling is voor onze leerlingen erg belangrijk. Ook hebben we het hele jaar door standaard een vragenbox in de klassen staan. De leerlingen kunnen daar vragen over relaties en seksualiteit in doen en de leerkracht kan deze vervolgens anoniem in de klas behandelen. De meest interessante vragen komen dan langs!

Juffrouw, waar kun je condooms kopen?

 
Lisa, 10 jaar
leerling

De leerkrachten

In het team besteden we geregeld aandacht aan wat het onderwerp met zich mee kan brengen. Het is best spannend om met leerlingen te praten over seksualiteit. Een terugkerende vraag is dan ook ‘Hoe pak je dat aan?’ We hebben hier duidelijke afspraken over gemaakt: wat bespreek je wanneer en hoe doe je dat? Dit blijft een terugkerend agendapunt. Hierdoor leeft het onderwerp meer. Je leert van elkaar hoe anders iedereen tegen dingen aan kijkt. Dat versterkt een prettige interactie in het team. We worden hierin door de GGD Amsterdam ondersteund met een teamtraining.

Onze leerlingen zijn slechthorend. Dan is het soms makkelijk om een leerling even aan te raken om zijn of haar aandacht te trekken. Sommige leerlingen willen dat niet. Je wilt dat ze dan kunnen zeggen ‘Dit wil ik niet’, zodat ze hun eigen zone kunnen beschermen. Dat kwam eigenlijk telkens terug, dat we onze leerlingen sterker willen maken op dat gebied. 

Schoolbreed

We kiezen voor de Gezonde School-aanpak om een gestructureerd kader neer te zetten. Vanuit die aanpak hebben we een richtlijn en een visie over seksuele vorming opgesteld. We laten in ieder geval de onderwerpen prettig en gewenst contact, verschil jongen en meisje en gelijkwaardigheid terugkomen in het curriculum. We hebben de ouders ook geïnformeerd over deze visie en onderwerpen. 

Ouders

Je merkt dat óók bij ouders ‘seksuele vorming’ soms nog best gevoelig ligt. ‘Zo waren er, in het eerste jaar dat we meededen aan de Week van de Lentekriebels, ouders waarvan het kind niet bij de les over ‘voortplanting’ aanwezig mocht zijn', aldus Laan. Het is dan belangrijk om ouders (soms individueel) te laten zien welke lessen je geeft. De professor Burgerschool heeft individuele gesprekken met een aantal ouders gevoerd en hen uitgenodigd voor een interactieve theatervoorstelling.
Ouders konden tijdens de voorstelling zelf problemen in de seksuele opvoeding inbrengen en deze werden interactief uitgespeeld. Dit werd erg gewaardeerd door de ouders. In het daarop volgende jaar waren er geen ouders meer die hun kind thuis hielden. Alle leerlingen volgen nu de lessen.

De leerlingen leven naar de Week toe. Je ziet en hoort het gonzen in de Week van de Lentekriebels. En de leerlingen ervaren de vrijheid om dingen te bespreken!

Wat werkt?

De leerlingen op de professor Burgerschool hebben een beperkte taalontwikkeling, maar de interesse voor het onderwerp seksualiteit en relaties leeft! We zorgen ervoor dat we aansluiten bij een niveau wat passend is voor de hele groep. In de personeelsruimte hebben we een kleine bibliotheek voor leerlingen. Erg opvallend is, dat sinds we lessen seksuele vorming geven, de prenten- en leesboeken over deze onderwerpen veel vaker worden uitgeleend dan andere boeken.

Tips!

  1. GGD. Wij hebben erg veel gehad aan de ondersteuning en de teamtraining vanuit de GGD. Ik verplicht als teamleider alle nieuwe medewerkers om deze training te volgen. Informeer dus bij de GGD in jouw regio of zij deze ondersteuning ook kunnen bieden. 
  2. Lespakket. Neem het lespakket van te voren goed door. Zodat je weet waar je les in geeft, waarom en je ook veel voorkomende vragen kunt voorbereiden. 

Heb geen schaamte. En als je wel rood wordt, denk dan ‘Ik ben ook een mens!'

Viola Laan
Teamleider Professor Burgerschool

Meer weten?

Scroll
naar beneden