Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Leerlijn seksuele vorming

Met de leerlijn seksuele vorming kunt u doelgericht en ontwikkelingsgericht seksuele vorming geven. U kunt de leerlijn ook gebruiken om binnen het team afspraken te maken over de invulling van seksuele vorming.

We hebben geregeld te maken met leerlingen die ongepast seksueel gedrag laten zien. Sinds we seksuele vorming geven, weten we beter hoe we hier mee om kunnen gaan.

Yvonne van Dieten
GZ-psycholoog, cluster 3 zml - De Berkenschutse

Kerndoelen vertaald naar lesdoelen

In de leerlijn seksuele vorming zijn de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald naar lesdoelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Sinds 1 december 2012 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen voor het onderwijs. Daarmee is het belang van relationele en seksuele vorming officieel erkend.

Download hier de leerlijnen:

De leerlijn bestaat uit 5 thema's

De leerlijn seksuele vorming is een leidraad voor scholen, waarin de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald zijn naar ontwikkelingsgerichte doelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Uw school is vrij om zelf keuzes te maken uit de doelen en de lesmaterialen en in welke volgorde u die behandelt. De leerlijn seksuele vorming bestaat uit vijf thema’s:

 1. lichamelijke ontwikkeling en lichaamsbeeld
 2. voortplanting
 3. relatievorming en seksuele diversiteit
 4. (online) seksueel gedrag en weerbaarheid
 5. veilige seks.

En 16 niveaus

De leerlijn seksuele vorming voor het speciaal onderwijs (so) zml bestaat uit 9 niveaus. De leerlijn seksuele vorming voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) bestaat uit 16 niveaus. De niveaus 1 t/m 12 zijn gekoppeld aan de kerndoelen van het uitstroomprofiel vso dagbesteding. De niveaus 13 t/m 16 zijn gekoppeld aan de kerndoelen van het uitstroomprofiel vso arbeidsgericht.

Voor het uitstroomprofiel diplomagericht kunt u de doelenmatrix uit de richtlijn seksuele en relationele vorming gebruiken.

  Meer informatie 

  Aanbevolen aanvullende materialen

  Scroll
  naar beneden