Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Lichamelijke ontwikkeling en lichaamsbeeld

Een positief lichaams- en zelfbeeld zijn van groot belang voor een positieve seksuele ontwikkeling. Welke thema's horen daarbij? En welke lesmaterialen kunt u gebruiken?

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Leerlingen met een visuele beperking kunnen vanaf de geboorte geen onderscheid maken tussen een mannen- en een vrouwenlichaam. Voor hen is het essentieel om een lichaam te kunnen voelen.

Jeroen Hindriks
Jeroen Hindriks
Aandachtsfunctionaris seksualiteit, coördinerend woonbegeleider cluster 1 - Bartiméus

Thema's

De leerlijn lichamelijke ontwikkeling en lichaamsbeeld gaat over:

  • lichamelijke ontwikkeling
  • puberteit
  • zelfbeeld
  • verschillen tussen jongens en meisjes
  • eigenwaarde

Kerndoelen

De leerlingen werken bij deze leerlijn aan kerndoel 3.

  • Kerndoel 3 (DB): ‘De leerling leert hoofdzaken van bouw en functie van het menselijk lichaam en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling; en leert zorg te dragen voor de eigen lichamelijke, seksuele en psychische gezondheid.’

  • Kerndoel 3 (AR): ‘De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam en van de lichamelijke, seksuele en geestelijke ontwikkeling van mensen en leert te zorgen voor de eigen lichamelijke, seksuele en psychische gezondheid.’

Veelgebruikt lesmateriaal

De lesmaterialen hieronder passen bij de leerdoelen van de leerlijn lichamelijke ontwikkeling en lichaamsbeeld. Met de aanbevolen aanvullende materialen kunt u aan specifieke doelen of thema's uit de leerlijn werken. Als u structureel wilt werken aan seksuele vorming raden wij u aan om de leerlijn seksuele en relationele vorming in zijn geheel te gebruiken. Download onderaan de pagina het overzicht van veelgebruikte lesmaterialen gekoppeld aan de complete leerlijnen.

Digitale lesmethode Kriebels in je buik speciaal onderwijs

Bij Kriebels in je buik SO gebruiken we dezelfde vorm als de reguliere methode, inhoudelijk zijn er een aantal verschillen. De leerlijn seksuele vorming voor het SO ZML vormt het uitgangspunt. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen. Zo sluiten de lessen aan bij het ontwikkelingsniveau van uw leerlingen en kunt u aan een specifiek doel werken met de methode. Veel werkvormen kunt u aan of uit zetten, zodat het makkelijk is om een deel nog eens te herhalen en andere delen over te slaan. Heeft u vragen? Mail dan naar info@kriebelsinjebuikso.nl.

Digitale lesmethode Lang Leve de Liefde vso 

Een lesmethode over relaties en seksualiteit voor zeer moeilijk lerende leerlingen. Het lespakket vormt een doorlopende leerlijn en bestaat uit een docentenhandleiding, leerlingenmagazine, korte films en een digitale lesomgeving. In de opbouw van de lessen is rekening gehouden met de seksuele ontwikkelingsfasen van leerlingen, hun leerstijl en leervermogen. Ook worden geregeld (optionele) herhalende of verdiepende opdrachten aangeboden. De werkbare tijd van een les is steeds 30 tot 40 minuten. 

‘De lessenserie wordt aangeboden in een specifieke volgorde. Juist door de opbouw te volgen bereik je het meeste effect’ - Docent vso cluster 3 ZML school in pilotstudie

Praten over seks​

Een methode om leerlingen met een verstandelijke beperking zich bewust te laten worden van eigen wensen, interesses en mogelijkheden. Ook bedoeld om waarden, normen, grenzen en regels op maat aan te reiken. Bevat een sekswoordenboek, wat door verschillende clusters in het (v)so gebruikt wordt.

 

Seks@relaties.kom

Een werkboek waarmee seksuele vorming gegeven kan worden aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Bevat werkbladen en veel visueel materiaal.

 

HALLO IK

Hallo Ik is een trainingsmethode over lichaam, gevoel, seksualiteit, weerbaarheid en sociale vaardigheden voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, een auditieve beperking en/ of een communicatieve beperking.​

 

STIP VSO.

STIP VSO is een methode voor sociale competentie voor het ZML onderwijs. Omgaan met seksuele gevoelens bij jezelf en het aangaan van vriendschappen en relaties komen ook aan bod.

Downloads en links

Aanbevolen aanvullende materialen

Scroll
naar beneden