Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Voortplanting

Kennis over de voortplanting is onmisbaar voor een positieve seksuele ontwikkeling. U vindt hier een overzicht van thema's, kerndoelen en lesmaterialen.

Voor zeer moeilijk lerende leerlingen is het belangrijk om concreet visueel materiaal te gebruiken. Vooral bij het onderwerp voortplanting.

Karin de Groote
Karin de Groote
leerkracht cluster 3

Thema's

De leerlijn voortplanting gaat over:

 • menstruatie
 • zaadlozing
 • vruchtbaarheid
 • zwangerschap
 • bevalling
 • gezinsplanning
 • kinderwens

Kerndoelen

De leerlingen werken bij deze leerlijn aan kerndoel 3.

 • Kerndoel 3 (DB): ‘De leerling leert hoofdzaken van bouw en functie van het menselijk lichaam en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling; en leert zorg te dragen voor de eigen lichamelijke, seksuele en psychische gezondheid.’
 • Kerndoel 3 (AR): ‘De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam en van de lichamelijke, seksuele en geestelijke ontwikkeling van mensen en leert te zorgen voor de eigen lichamelijke, seksuele en psychische gezondheid.’

Veelgebruikt lesmateriaal

De lesmaterialen hieronder passen bij de leerdoelen van de leerlijn voortplanting. Met de aanbevolen aanvullende materialen kunt u aan specifieke doelen of thema's uit deze leerlijn werken. Als u structureel wilt werken aan seksuele vorming raden wij u aan om de leerlijn seksuele en relationele vorming in zijn geheel te gebruiken. Download onderaan de pagina het overzicht van veelgebruikte lesmaterialen gekoppeld aan de complete leerlijnen.

Digitale lesmethode Kriebels in je buik speciaal onderwijs

Bij Kriebels in je buik SO gebruiken we dezelfde vorm als de reguliere methode, inhoudelijk zijn er een aantal verschillen. De leerlijn seksuele vorming voor het SO ZML vormt het uitgangspunt. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen. Zo sluiten de lessen aan bij het ontwikkelingsniveau van uw leerlingen en kunt u aan een specifiek doel werken met de methode. Veel werkvormen kunt u aan of uit zetten, zodat het makkelijk is om een deel nog eens te herhalen en andere delen over te slaan. Heeft u vragen? Mail dan naar info@kriebelsinjebuikso.nl.

Digitale lesmethode Lang Leve de Liefde vso 

Een lesmethode over relaties en seksualiteit voor zeer moeilijk lerende leerlingen. Het lespakket vormt een doorlopende leerlijn en bestaat uit een docentenhandleiding, leerlingenmagazine, korte films en een digitale lesomgeving. In de opbouw van de lessen is rekening gehouden met de seksuele ontwikkelingsfasen van leerlingen, hun leerstijl en leervermogen. Ook worden geregeld (optionele) herhalende of verdiepende opdrachten aangeboden. De werkbare tijd van een les is steeds 30 tot 40 minuten. 

‘De lessenserie wordt aangeboden in een specifieke volgorde. Juist door de opbouw te volgen bereik je het meeste effect’ - Docent vso cluster 3 ZML school in pilotstudie

Praten over seks​

Een methode om leerlingen met een verstandelijke beperking zich bewust te laten worden van eigen wensen, interesses en mogelijkheden. Ook bedoeld om waarden, normen, grenzen en regels op maat aante reiken. Bevat een sekswoordenboek, wat door verschillende clusters in het (v)so gebruikt wordt.

 

Tips bij het lesgeven over het thema voortplanting
 

 1. Gebruik dezelfde woorden 
  Wees duidelijk en gebruik in elke les dezelfde woorden voor bijvoorbeeld geslachtsdelen, geslachtsgemeenschap en anticonceptiemiddelen. Zeker op het Plancius-niveau (IQ tot 35). Zo weten leerlingen wat u bedoelt. Maak ook met docenten onderling afspraken over welke woorden u gebruikt.
 2. Anticonceptie
  Benadruk bij het thema voortplanting ook het onderwerp anticonceptie. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de anticonceptiekoffer. Bespreek dit onderwerp ook met ouders.
 3. Kinderwens
  Soms hebben leerlingen met een verstandelijke beperking een kinderwens. Bespreek dit met hun ouders. Op de website van ASVZ  is veel bruikbaar materiaal te downloaden. Dit vergt echter wel een open houding als docent.
 4. Aparte vakdocent 
  Net als op veel andere scholen kunt u ervoor kiezen om met een mannelijke vakdocent voor de jongens en een vrouwelijke vakdocent voor de meisjes te werken. Dit vergemakkelijkt het stellen van meer intieme vragen. Vertel de informatie voor meisjes ook aan de jongens en andersom.
 5. Zwangere vrouw
  Nodig eens een zwangere vrouw uit. Met behulp van biologiematerialen kunt u dan uitleg geven over de groei van de baby in de buik. Als de baby geboren is, kunt u de moeder en het kind nog een keer uitnodigen en de baby samen in bad doen. De leerlingen kunnen de baby dan ook echt voelen, wat ze een realistisch beeld geeft.

Downloads en links

Aanbevolen aanvullende materialen

Scroll
naar beneden