Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Lesmateriaal

Welk lesmateriaal kunt u gebruiken om seksuele vorming te geven en de doelen van de leerlijn te behalen? Hier vindt u een overzicht van door andere docenten veelgebruikte materialen.

Ik heb meegewerkt aan de ontwikkeling van de leerlijn en de koppeling aan de materialen. Ik ben trots op het resultaat. Hier kunnen docenten meteen mee aan de slag!

Marco Admiraal
Marco Admiraal
docent cluster 3, Prisma

Veelgebruikte lesmaterialen

Aan de leerlijn seksuele vorming voor het (v)so zijn veelgebruikte lesmaterialen gekoppeld. Met de hieronder uitgelichte materialen werkt u aan de meeste leerdoelen uit deze leerlijnen.Met de aanbevolen aanvullende materialen kunt u aan specifieke doelen of thema's uit de leerlijnen werken.

Digitale lesmethode Kriebels in je buik speciaal onderwijs

Bij Kriebels in je buik SO gebruiken we dezelfde vorm als de reguliere methode, inhoudelijk zijn er een aantal verschillen. De leerlijn seksuele vorming voor het SO ZML vormt het uitgangspunt. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen. Zo sluiten de lessen aan bij het ontwikkelingsniveau van uw leerlingen en kunt u aan een specifiek doel werken met de methode. Veel werkvormen kunt u aan of uit zetten, zodat het makkelijk is om een deel nog eens te herhalen en andere delen over te slaan. Heeft u vragen? Mail dan naar info@kriebelsinjebuikso.nl.

Digitale lesmethode Lang Leve de Liefde vso 

Een lesmethode over relaties en seksualiteit voor zeer moeilijk lerende leerlingen. Het lespakket vormt een doorlopende leerlijn en bestaat uit een docentenhandleiding, leerlingenmagazine, korte films en een digitale lesomgeving. U gebruikt de methode om leerlingen te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling, zodat deze prettig, veilig en gewenst verloopt. In de opbouw van de lessen is rekening gehouden met de seksuele ontwikkelingsfasen van leerlingen, hun leerstijl en leervermogen. Ook worden geregeld (optionele) herhalende of verdiepende opdrachten aangeboden. De werkbare tijd van een les is steeds 30 tot 40 minuten. 

‘De lessenserie wordt aangeboden in een specifieke volgorde. Juist door de opbouw te volgen bereik je het meeste effect’ - Docent vso cluster 3 ZML school in pilotstudie

Praten over Seks

Een methode om leerlingen met een verstandelijke beperking zich bewust te laten worden van eigen wensen, interesses en mogelijkheden. Ook bedoeld om waarden, normen, grenzen en regels op maat aan te reiken. Bevat een sekswoordenboek, wat door verschillende clusters in het (V)SO gebruikt wordt.

 

Seks@relaties.kom

Een werkboek waarmee seksuele vorming gegeven kan worden aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Bevat werkbladen en veel visueel materiaal.

 

HALLO IK

Hallo Ik is een trainingsmethode over lichaam, gevoel, seksualiteit, weerbaarheid en sociale vaardigheden voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, een auditieve beperking en/ of een communicatieve beperking.​

 

Voor leerlingen vanaf niveau 9

Lang Leve de Liefde praktijkonderwijs

Dit lespakket voor het praktijkonderwijs, wordt in het vso vaak gebruikt voor leerlingen die functioneren op niveau 9 en hoger.

 

StruX

StruX leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, arbeid of een mbo niveau2-opleiding. (PrOmotie is vervangen door StruX.)

 

Gebruik ook de volgende handige overzichten

Tips voor het lesgeven

Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn geen homogene groep. De seksuele ontwikkeling verschilt. Afhankelijk van het soort beperking hebben leerlingen verschillende onderwijsbehoeften. U zult in veel gevallen de bovenstaande lesmaterialen aanpassen aan de specifieke onderwijsbehoeften van uw leerlingen. Hier vindt u per doelgroep aandachtspunten en tips voor in de praktijk:

Aanbevolen aanvullende materialen

Scroll
naar beneden