Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Seksuele vorming

Net als leerlingen in het reguliere onderwijs maken leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs een seksuele ontwikkeling door. Seksuele en relationele vorming ondersteunt hen bij deze ontwikkeling. Ook belangrijk omdat zij door hun beperking soms extra kwetsbaar zijn voor seksueel misbruik.

Begin niet te ingewikkeld, vaak is het een kwestie van gewoon doen! 

Marco Admiraal
Sandra Zaal
GZ-psycholoog, orthopedagoog, cluster 3 zml 

Waarom seksuele vorming?

De belangrijkste doelstelling van seksuele en relationele vorming is: 'leerlingen vanaf jonge leeftijd begeleiden en ondersteunen in hun seksuele (en relationele) ontwikkeling en hen leren seksueel en relationeel verantwoorde keuzes te maken'. 

Dit geldt ook voor leerlingen met een beperking of een (ontwikkelings-)stoornis. Ook zij hebben vragen over seksualiteit en vertonen seksueel gedrag. Ze gaan relaties en vriendschappen aan en worden verliefd.

Ook doen ze hun eerste ervaringen op met seksualiteit. Ze verschillen hierin niet van leerlingen in het reguliere onderwijs. 

Verschillen met reguliere onderwijs

Op een aantal punten verschillen deze leerlingen wel van hun leeftijdsgenoten. De leerlingen in het (v)so:

  • zijn extra kwetsbaar voor seksueel misbruik
  • kunnen moeilijker informatie over seksualiteit vinden vanwege hun beperking
  • ervaren vaker problemen in de communicatie met anderen (volwassenen en leeftijdsgenoten)
  • zijn minder autonoom en hebben minder privacy
  • hebben een kleiner sociaal netwerk

Seksuele vorming draagt bij aan persoonlijke groei, een positieve seksualiteitsbeleving en bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid. Ook draagt seksuele vorming bij aan het voorkomen van problemen, zoals (online) seksuele grensoverschrijding en ongewenste zwangerschap.

Meisjes op het speciaal onderwijs maken vaker seksuele grensoverschrijding mee

Meisjes op cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksuele grensoverschrijding dan meisjes op reguliere scholen.  Lees het onderzoek 'Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs 2019'. Bekijk de samenvatting of het gehele rapport

Kerndoelen (v)so

Met ingang van het schooljaar 2012 – 2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen. Voor het so gaat het om de kerndoelen 23 en 31 (Mens en Samenleving). Voor het vso gaat het om de kerndoelen 3 (Mens en Maatschappij) en 6 (Mens, natuur en techniek). In de leerlijn seksuele vorming zijn de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald naar lesdoelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Downloads en links

Scroll
naar beneden