Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Veilige seks

De leerlijn veilige seks gaat over seksuele gezondheid en de preventie van soa's en zwangerschap. U vindt hier lesmaterialen en tips om aan deze doelen te werken.

Sommige leerlingen zijn misschien nooit 'toe' aan een relatie of seks. Toch is seksuele vorming hard nodig! Je kunt immers niet voorspellen welke leerling ooit seks gaat hebben. De kans is groter dat ze het veilig doen, als beide leerlingen er vanaf weten.

Anne Nales _ docent cluster 3 en 4
Anne LG Nales
docent cluster 3 en 4, Talita Koemi

anticonceptiemethoden zoals de pil en condoomThema's

De leerlijn veilige seks gaat over:

 • seksuele gezondheid
 • condoom- en anticonceptiegebruik
 • preventie van soa's en zwangerschap
   

Kerndoelen

De leerlingen werken bij de leerlijn veilige seks aan kerndoel 3.

 • Kerndoel 3 (DB): ‘De leerling leert hoofdzaken van bouw en functie van het menselijk lichaam en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling; en leert zorg te dragen voor de eigen lichamelijke, seksuele en psychische gezondheid.’
 • Kerndoel 3 (AR): ‘De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam en van de lichamelijke, seksuele en geestelijke ontwikkeling van mensen en leert te zorgen voor de eigen lichamelijke, seksuele en psychische gezondheid.’

Veelgebruikt lesmateriaal

De lesmaterialen hieronder passen bij de leerdoelen van de leerlijn veilige seks. Met de aanbevolen aanvullende materialen kunt u aan specifieke doelen of thema's uit de leerlijn werken. Als u structureel wilt werken aan seksuele vorming raden wij u aan om de leerlijn seksuele en relationele vorming in zijn geheel te gebruiken.

Download onderaan de pagina het hele overzicht van veelgebruikte lesmaterialen gekoppeld aan de leerlijnen.

Lesmateriaal Kriebels in je buik

Digitale lesmethode Kriebels in je buik speciaal onderwijs

Bij Kriebels in je buik SO gebruiken we dezelfde vorm als de reguliere methode, inhoudelijk zijn er een aantal verschillen. De leerlijn seksuele vorming voor het SO ZML vormt het uitgangspunt. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen. Zo sluiten de lessen aan bij het ontwikkelingsniveau van uw leerlingen en kunt u aan een specifiek doel werken met de methode. Veel werkvormen kunt u aan of uit zetten, zodat het makkelijk is om een deel nog eens te herhalen en andere delen over te slaan. Heeft u vragen? Mail dan naar info@kriebelsinjebuikso.nl.

Digitale lesmethode Lang Leve de Liefde vso 

ELang leve de liefde vsoen lesmethode over relaties en seksualiteit voor zeer moeilijk lerende leerlingen. Het lespakket vormt een doorlopende leerlijn en bestaat uit een docentenhandleiding, leerlingenmagazine, korte films en een digitale lesomgeving. In de opbouw van de lessen is rekening gehouden met de seksuele ontwikkelingsfasen van leerlingen, hun leerstijl en leervermogen. Ook worden geregeld (optionele) herhalende of verdiepende opdrachten aangeboden. De werkbare tijd van een les is steeds 30 tot 40 minuten. 

‘De lessenserie wordt aangeboden in een specifieke volgorde. Juist door de opbouw te volgen bereik je het meeste effect’ - Docent vso cluster 3 ZML school in pilotstudie

Praten over Seks

Een methode om leerlingen met een verstandelijke beperking zich bewust te laten worden van eigen wensen, interesses en mogelijkheden. Ook bedoeld om waarden, normen, grenzen en regels op maat aan te reiken. Bevat een sekswoordenboek, wat door verschillende clusters in het (v)so gebruikt wordt.

HALLO IK

Hallo Ik is een trainingsmethode over lichaam, gevoel, seksualiteit, weerbaarheid en sociale vaardigheden voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, een auditieve beperking en/ of een communicatieve beperking.​

 

Seks@relaties.kom

Een werkboek waarmee seksuele vorming gegeven kan worden aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Bevat werkbladen en veel visueel materiaal.

 

Lang leve de liefde praktijkonderwijs

Lang Leve de Liefde praktijkonderwijs

Dit lespakket voor het praktijkonderwijs, wordt vaak gebruikt in het vso voor leerlingen die functioneren op niveau 9 en hoger van de leerlijn.

 

Tips bij het lesgeven over het thema veilige seks
 

 1. IJsbreker of toetje? 
  Zet de technische kanten van het verhaal in als ijsbreker of juist als beloning. De interesse voor deze les bij de leerlingen is namelijk groot! Laat ze op een nep-penis oefenen hoe je een condoom omdoet en gebruik de anticonceptiekoffer. Bij een heel laag niveau kunt u ervoor kiezen om alleen het technische verhaal te vertellen. Een (seksuele) relatie onderhouden behoort dan niet tot de mogelijkheden.
 2. Hulp vragen
  Veel leerlingen vinden het lastig om de stap van ‘antwoord geven in de klas’ naar ‘condoom gebruiken in de praktijk’ te maken. Vraag leerlingen daarom altijd bij wie ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. En stimuleer ze om deze persoon te benaderen. Veel leerlingen vinden bijvoorbeeld dat de jongen verantwoordelijk is voor het meebrengen van een condoom. Terwijl een meisje natuurlijk net zo goed een condoom bij zich kan hebben. Leer ze de situatie herkennen: als de jongen geen condoom op zak heeft, ga niet zelf op zoek naar een oplossing (dat ligt vaak niet binnen hun mogelijkheden), maar vraag om hulp.
 3. Sekswoordenboek
  Voor veel leerlingen in het (V)SO is taal- en woordbegrip essentieel. Met een sekswoordenboek kunnen zij hun woordenschat uitbreiden. In Praten over Seks is een sekswoordenboek opgenomen. Op deze site staat een sekswoordenboek in gebarentaal.

Downloads en links

Scroll
naar beneden