Zoeken

Doorlopende leerlijn seksuele vorming

Sinds 2012 zijn seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de wettelijk verplichte kerndoelen voor het basisonderwijs. De kerndoelen bieden scholen een kader en geven vrije ruimte aan de invulling hiervan. Wil je hulp bij de uitwerking van de kerndoelen naar lesdoelen? Lees dan de richtlijn seksuele vorming.

Doorlopende leerlijn seksuele vorming

De richtlijn seksuele vorming is gebaseerd op de internationale standaard voor seksuele vorming (World Health Organisation, Regional Office for Europe & BZgA) en vertaald naar de Nederlandse situatie. Het doel van een doorlopende leerlijn is dat er op een structurele manier seksuele vorming gegeven wordt. In de Richtlijn seksuele vorming zijn voor verschillende leeftijdsfasen (0-18 jaar) doelen voor seksuele vorming op het niveau van: kennis, attitude en vaardigheden onderscheiden. De volgende hoofdthema’s van complete seksuele vorming zijn hierin uitgewerkt:

  1. Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
  2. Voortplanting
  3. Relatievorming en seksuele diversiteit
  4. (Online) seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid
  5. Veilige seks

Download bestaande leerlijnen voor seksuele vorming:

Lesmaterialen

De meest gestelde vraag die wij krijgen is: welke lesmaterialen kan ik gebruiken om aan die doelen te werken? Elke school is natuurlijk vrij om zelf te kiezen uit het aanbod van lesmateriaal. Om je te helpen kiezen hebben we een ‘overzichtskaart’ gemaakt. Deze kaart laten zien welke erkende lesmaterialen je kunt gebruiken in verschillende leerjaren in het basisonderwijs. Zodat de keuze voor erkende lesmaterialen makkelijker wordt en de onderlinge samenhang inzichtelijk is.

Download de overzichtskaart

Overzichtskaart lesmaterialen basisonderwijs

Databank Gezond Leven

In de overzichtskaart zijn lesmaterialen opgenomen die in de databank van Gezond Leven op het niveau ‘goed onderbouwd’ of ‘goed beschreven’ erkend zijn. In de volgorde van de lesmaterialen op de overzichtskaart is hier rekening mee gehouden. De erkende lesmaterialen zijn ook terug te vinden op de site van de Gezonde School.

Het is mogelijk dat nieuwe lesmaterialen uit de databank van Gezond Leven nog niet in de overzichtskaart te vinden zijn. Rutgers zal nieuwe lesmaterialen op het niveau van ‘goed beschreven’ analyseren en daarna plaatsen. De overzichtskaart blijft dus onderhevig aan vernieuwing.

Bekijk alle erkende lesmaterialen bij Loket Gezonde School

Onderscheid lesmateriaal en aanvullende materialen

In de overzichtskaarten is onderscheid gemaakt tussen ‘lesmateriaal’ en ‘aanvullende materialen’. Onder ‘lesmateriaal’ worden pakketten verstaan, die meerdere lessen bieden over complete seksuele vorming. De lessen volgen een bepaalde opbouw en sluiten aan bij de levensfase van de leerlingen. Aanvullende materialen zijn over het algemeen het best te gebruiken als aanvulling op een volledig lespakket. Je kunt hierbij denken aan spellen, een quiz of andere aanvullende materialen. De aanvullende materialen zijn vaak niet opgenomen of erkend in de databank van Gezond Leven.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.