Zoeken

Seksuele opvoeding

Jonge kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig en leren door te observeren, na te bootsen en te experimenteren. Ze vertonen allerlei seksueel getint gedrag, zoals doktertje spelen of het aanraken van eigen geslachtsdelen en stellen vragen zoals: “Waar komen baby’s vandaan?” en “Krijg ik later ook een piemel?”. Omdat kinderen juist in groepen experimenteren, ontdekken en vragen stellen én tijd doorbrengen in de kinderopvang ligt een deel van de seksuele opvoeding ook daar.

Het is van belang dat opvoeders, dus ook pedagogisch medewerkers en gastouders, kinderen ondersteunen en begeleiden in de seksuele ontwikkeling, dat heet seksuele opvoeding. In de seksuele opvoeding leren we kinderen kennis (lichaam, emoties), vaardigheden (praten over, meningsvorming) en normen en waarden. Want dát veel seksueel getint gedrag gezond en leeftijdsadequaat is, betekent niet dat het past binnen elke context of op ieder moment.

Seksualiteit en kinderen is een combinatie die vaak vragen oproept. Met de kennis dat seksuele ontwikkeling al bij de geboorte begint en dat seksualiteit meer is dan ‘seks’ of ‘geslachtsgemeenschap’, zoals je in onderstaande definitie van de World Health Organization (WHO, 2010) kunt lezen, wordt de combinatie veel vanzelfsprekender. De WHO-definitie laat zien dat seksualiteit veel meer is dan geslachtsgemeenschap en voortplanting. Het gaat bijvoorbeeld ook over lekker in je vel zitten, het ontdekken van je eigen lichaam en dat van anderen, aangeven wat je wel en niet wilt en de wensen en grenzen van anderen respecteren. Het gaat over gevoelens, liefde en vriendschappen en het ontdekken van je seksuele en genderidentiteit. Het normaliseren en bespreekbaar maken van deze thema’s draagt bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen.

“Seksualiteit is een centraal aspect van het leven van de mens. Het omvat seks, genderidentiteit en -rollen, seksuele oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en vormgegeven in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, waarden, gedrag, handelingen, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, worden deze niet altijd ervaren of vormgegeven. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, ethische, wettelijke, historische, religieuze en spirituele factoren.”
World Health Organization (2010)

Partners & samenwerkingen

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.