Over seksuelevorming.nl

Kinderen en jongeren hebben het recht om zich seksueel te ontwikkelen op een gezonde en veilige manier. Betrouwbare informatie en effectieve tools zijn daarbij essentieel. Seksuelevorming.nl heeft als doel leraren en scholen te ondersteunen bij lessen over seksuele vorming. U leest waarom seksuele vorming belangrijk is en hoe de school er beleid op kan maken. Ook vindt u er tips voor lesgeven, lesmethoden en materialen. Ze staan geselecteerd thema, type materiaal en onderwijstype.

Voor wie?

De website is met name bedoeld voor leraren die les geven over dit onderwerp of daartoe in opleiding zijn. Ook leraren die lessen willen vernieuwen of verdiepen of op zoek zijn naar nieuwe materialen en tips, kunnen hier terecht. We richten ons op leraren in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en opleiders van de pabo en lerarenopleidingen. Voor schoolleiding en andere betrokkenen bieden we concrete handvatten en tips om beleid te maken op het onderwerp seksualiteit en het thema goed te borgen in de school.

Waarom seksuele vorming?

Seksuele vorming is meer dan alleen seksuele voorlichting. Kinderen krijgen niet alleen informatie aangereikt, ze ontwikkelen bepaalde waarden en normen en leren oefenen met vaardigheden. Met seksuele vorming leren we kinderen al vanaf jonge leeftijd verantwoorde keuzen te maken over relaties en seksualiteit en respectvol met elkaar om te gaan. De lesmaterialen op deze site houden rekening met de ontwikkelingsfasen, behoeften en vragen van leerlingen.

Met wie?

Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs werken we samen met Soa Aids Nederland en CED groep. Verder werken we samen met verschillende partners in en om het onderwijs. Hierdoor zijn we in staat een goed landelijk overzicht te bieden van geschikte lesmethoden en materialen en aan te sluiten bij uw vragen en behoeften.

Scroll
naar beneden