Pagina’s: 28 | Door: Ilse Peters, Elsbeth Reitzema en Bouko Bakker

Handreiking sekse, gender en seksuele diversiteit

Deze handreiking is bedoeld om meer inzicht te geven in het belang van aandacht voor seksuele diversiteit in het basisonderwijs en hoe u dat als leerkracht kunt doen.

Kinderen krijgen bij hun geboorte een sekse toegewezen, ze ontwikkelen op jonge leeftijd hun genderidentiteit en soms ook al hun seksuele oriëntatie. Aandacht voor sekse, gender en seksuele diversiteit is daarom, naast dat het wettelijk verplicht is, ook essentieel in het basisonderwijs om zo een sociaal veilige omgeving voor alle leerlingen te creëren in de klas.

Beschrijving inhoud

In deze handreiking worden de begrippen sekse, gender en seksuele diversiteit uitgelegd en wordt achtergrondinformatie gegeven over LHBTI+ (lesbisch, homo, bi+, transgender en intersekse) thema’s en vragen die voor kinderen of ouders belangrijk kunnen zijn. Ook worden tips gegeven hoe hier in de klas aandacht aan te besteden en mee om te gaan. Tot slot worden (online) bronnen genoemd voor meer informatie of hulp voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

De handreiking is gratis te downloaden.

Gerelateerde websites

Scroll
naar beneden