Door: Reactif

It's up to you

It's up to you is een interactieve film die een docent kan inzetten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs om cyberpesten te voorkomen.

Het lespakket heeft als doel om positief gedrag bij leerlingen te stimuleren en cyberpesten effectief aan te pakken. Samen met de aansluitende discussie in de klas, kan het lespakket passen als onderdeel van een bredere aanpak tegen pesten.

Omvat

  • Interactieve film
  • Docentenhandleiding

Beschrijving inhoud

It's up to you is een interactieve film van ongeveer 7 minuten. Naar aanleiding van de film kan de klas met elkaar in discussie. De film maakt jongeren bewuster van hun rol in digitaal pesten. Kijkers bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersonen en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren. Samen met de aansluitende discussie in de klas, dient de film als praktisch handvat voor docenten en richt zich op normstelling en bewustwording.

De docentenhandleiding is voor de ondersteuning bij het effectief inzetten van de film en biedt praktische tips voor de discussie in de klas. Op de website itsuptoyou.nu is een trailer van de film te zien. De film kan online op de PC, laptop of iPad worden ingezet op school.

Jaar van uitgave

2013

Beoordeling erkenningstraject

De interventie is beoordeeld als 'goed onderbouwd'.

 Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Movisie.

Scroll
naar beneden