Door: Movisie en GGD Amsterdam

Je Lijf, je Lief!

Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over grenzen in relaties en seks

Leerlingen in het praktijkonderwijs lopen meer risico dan andere jongeren om slachtoffer of dader te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het lespakket bestaat uit vijf lessen met veel aandacht voor rolverdeling, grenzen aangeven en respecteren en groepsdruk.

Omvat

  • Docentenhandleiding waarin de vijf lessen worden beschreven
  • Strips, foto’s, groene, rode en oranje kaarten behorend bij een aantal lessen
  • Informatieboekje ‘Seks, waar ligt de grens?’
  • Dvd-fragmenten bij lessen, 3, 4 en 5

Beschrijving inhoud

‘Je Lijf, je Lief!’ bestaat uit vijf lessen, waarin telkens een thema rondom seksualiteit, wensen en grenzen aan de orde komt. De thema’s zijn: beeldvorming; hoe denk je over elkaar?; grenzen aangeven; grenzen herkennen bij een ander en groepsdruk.

Iedere les start met een introductie waarin veiligheidsafspraken worden gemaakt en de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon wordt aangegeven. Na de introductie volgt de les zelf. Aan het eind van iedere les wordt aan de leerlingen gevraagd de les zelf samen te vatten en wordt aangegeven wat het thema van de volgende les zal zijn.  

Prijs

Jaar van uitgave

2014

Gerelateerde website

Scroll
naar beneden