Door: Rutgers en de Marnix Academie

Juf, doet u ook aan seks?

Met dit lespakket kunt u aankomende leraren in het basisonderwijs voorbereiden op het geven van lessen over relationele en seksuele vorming.

Speciaal voor het pabo-onderwijs ontwikkelde Rutgers, samen met de Marnix Academie, het lespakket 'Juf, doet u ook aan seks?'.

Achtergrondinformatie

Het lespakket bestaat uit vijf modules. Samen vormen ze een onderwijsprogramma voor relationele en seksuele vorming op pabo’s. De opdrachten en werkvormen zijn erop gericht om studenten kennis te laten maken met het onderwerp, ervaringen uit te wisselen met andere studenten en te leren hoe ze les kunnen geven over relaties en seksualiteit. Ook leren ze seksueel gedrag van kinderen adequaat te duiden en pedagogisch te handelen. En ze leren om te gaan met weerstanden van collega’s of ouders. Met als uiteindelijke doel dat kinderen op de basisschool al een basis meekrijgen voor een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling.

Download het lespakket: Juf doet u ook aan seks? 

Docenten kunnen met de opdrachten en werkvormen zelf een les of lessenserie relationele en seksuele vorming samenstellen. Alle modules volgen dezelfde opbouw, met probleemgestuurd leren als uitgangspunt. Elke module bestaat uit een inleidende werkvorm, casus(sen), werkvormen in de les, onderzoek in de praktijk en afsluitende werkvormen. 

Per module is beschreven bij welke kerndoelen in het basisonderwijs hij aansluit en bij welke SBL-competenties voor leraren in het basisonderwijs. 

Bijbehorende artikelen 

In het lespakket wordt verwezen naar diverse artikelen. Hier vindt u de artikelen per module: 

Module 1: De integere leerkracht

Module 2: Situaties in de klas

Module 3: Relationele en seksuele vorming: lesgeven 

Module 4: Afstemming met het team en de omgeving 

Module 5: Omgaan met ouders​

Beoordeling erkenningstraject

Het lesppakket is beoordeeld als 'goed onderbouwd'. Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en MOVISIE.

Scroll
naar beneden