Leerlijn seksuele vorming voor het so zml

Met de leerlijn seksuele vorming so zml kunt u doel- en ontwikkelingsgericht seksuele vorming geven. U kunt de leerlijn ook gebruiken om binnen het team afspraken te maken over de invulling van seksuele vorming

Deze leerlijn is voor het speciaal onderwijs. De leerlijn seksuele vorming is een leidraad voor scholen, waarin de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald zijn naar ontwikkelingsgerichte doelen voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Uw school is vrij om zelf keuzes te maken uit de doelen en de lesmaterialen en in welke volgorde u die behandelt.

De leerlijn seksuele vorming bestaat uit vier thema’s:

  • lichamelijke ontwikkeling en lichaamsbeeld
  • voortplanting
  • relatievorming en seksuele diversiteit
  • (online) seksueel gedrag en weerbaarheid

Meer over de leerlijn vindt u op seksuelevorming.nl/so.

Scroll
naar beneden