Leerlijn seksuele vorming vso

Met de leerlijn seksuele vorming vso (uitstroomrichting Arbeid/Dagbesteding) kunt u doel- en ontwikkelingsgericht seksuele vorming geven. U kunt de leerlijn ook gebruiken om binnen het team afspraken te maken over de invulling van seksuele vorming.

De leerlijn seksuele vorming is een leidraad voor scholen, waarin de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald zijn naar ontwikkelingsgerichte doelen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Uw school is vrij om zelf keuzes te maken uit de doelen en de lesmaterialen en in welke volgorde u die behandelt. De leerlijn seksuele vorming bestaat uit vijf thema’s:

  • lichamelijke ontwikkeling en lichaamsbeeld
  • voortplanting
  • relatievorming en seksuele diversiteit
  • (online) seksueel gedrag en weerbaarheid
  • veilige seks

Meer informatie vindt u op de website van seksuelevorming.nl/so.

Scroll
naar beneden