Door: GGD Midden Nederland

Les(s) & More

Een JGZ/SOA/Sense aanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs

Laag opgeleide en allochtone jongeren vormen een hoogrisicogroep omdat zij vaker riskant seksueel gedrag vertonen en daarnaast ook vaker overmatig genotmiddelen gebruiken en meer psychosociale problemen hebben. Het doel van ‘Les(s) & More’ is dat deze risicojongeren zich meer bewust zijn van hun problematiek en meer geneigd zijn gebruik te maken van het laagdrempelige preventieve hulpaanbod.

Omvat:

  • Lessenserie over gezondheid, genotmiddelen, relaties en seksualiteit
  • Gezondheidsvragenlijst voor jongeren
  • Gezondheidsspreekuur op school

Beschrijving inhoud:

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een lessenserie bestaande uit vier lessen: Relaties, seksualiteit en je lichaam; Gezonde seks: soa, anticonceptie, zwanger en dan?; Seks, grenzen, media & internet; Genotmiddelen en seksualiteit.
  2. Na de lessenserie krijgen de jongeren van de verpleegkundige JGZ-Sense een gezondheidsvragenlijst aangeboden, waarop jongeren hun gezondheidsvragen, problemen en zorgbehoeften kunnen invullen. 
  3. Op basis van deze vragenlijst worden jongeren uitgenodigd voor een JGZ-SOA-Sense gezondheidsspreekuur op school.

Alle onderdelen zijn te downloaden via vggm.nl.

Jaar van uitgave:

2013

Beoordeling erkenningstraject:

De interventie is beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. 

Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en MOVISIE.

Gerelateerde download:

 

Scroll
naar beneden