Taal: Nederlands | Door: Paulien van Doorn en Anja Janssen

Praten over seks

Methode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling

Het doel van de methode is om cliënten zich bewust te laten worden van eigen wensen, interesse en mogelijkheden, en om informatie, waarden en normen, grenzen en regels op maat aangereikt te krijgen.

Omvat:

De methode bestaat uit een begeleidersboek voor cliëntbegeleiders, een werkmap voor cliënten, stickers en een sekswoordenboek.

Beschrijving inhoud:

Het centrale onderwerp van deze methodiek is seksualiteit in de breedste zin van het woord: van lichaamsbesef tot geslachtsgemeenschap. De beleving en ervaring van mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking is het vertrekpunt van de methodiek. Met de methode kan maatwerk geleverd worden. Deel 1 vormt de basis van de methode. Als een cliënt meer ondersteuning nodig heeft, kan gekozen worden voor (een selectie van thema´s uit) deel II. Deze thema´s zijn afhankelijk van leeftijd, levensfase, specifieke vragen en persoonlijke omstandigheden van de cliënt.

De methode is onder meer gebaseerd op de visie van De Belie. De Belie gaat ervan uit dat mensen met een verstandelijke beperking over het algemeen kwetsbaarder zijn dan mensen zonder deze beperking, omdat ze meer afhankelijk zijn van anderen. Het is belangrijk de ontwikkeling van autonomie en veerkracht bij hen te stimuleren. Door meer veerkracht kunnen ze beter omgaan met stress. Dit stimuleert hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Om voldoende veerkracht te kunnen ontwikkelen hebben mensen met een verstandelijke beperking een omgeving nodig die hen op een adequate wijze ondersteunt. Die ondersteuning moet vooral gericht zijn op hun sterke kanten. Zo kunnen zij hun eigen kracht ontwikkelen en beter leren omgaan met hun kwetsbaarheid.

Doelgroep

Mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders

Jaar van uitgave

2008

Beoordeling erkenningstraject

De interventie is niet beoordeeld. Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en MOVISIE.

Prijs

  • Begeleidersboek € 30,00
  • Werkmap € 40,00
Scroll
naar beneden